GS, PGS từng xác nhận thâm niên chưa chuẩn không được “ngồi” Hội đồng cơ sở

Thứ Năm, 13-06-2019, 08:40

NDĐT- Hội đồng Giáo sư nhà nước yêu cầu những Giáo sư, Phó Giáo sư (GS, PGS) từng trực tiếp xác nhận thâm niên giảng dạy chưa chuẩn xác đối với những ứng viên từ năm 2017 sẽ không được bố trí tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2019.

Hội đồng Giáo sư nhà nước đã có công văn gửi các cơ sở giáo dục đại học và viện nghiên cứu khoa học có đào tạo trình độ tiến sĩ về việc bảo đảm chất lượng xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019.

Hội đồng GS nhà nước cho biết hiện các đơn vị đang thành lập Hội đồng GS cơ sở để tiến hành các thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh GS, PGS năm 2019. Để công tác xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh GS, PGS bảo đảm chất lượng và đúng quy định, Thường trực Hội đồng GS nhà nước đề nghị thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học đề cao trách nhiệm trong việc thẩm định tính pháp lý, sự chuẩn xác của hồ sơ ứng viên theo quy định. Trong đó, đặc biệt chú trọng việc thẩm tra thâm niên đào tạo, bằng cấp và đánh giá về tiêu chuẩn, đạo đức nhà giáo.

Các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với Hội đồng GS cơ sở trong việc tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn và tiếng Anh giao tiếp của ứng viên theo quy định.

Về tiêu chuẩn của các GS, PGS tham gia Hội đồng GS cơ sở, Hội đồng GS nhà nước đề cập việc trong đợt xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017, một số ứng viên đã được một số đơn vị xác nhận thâm niên giảng dạy chưa chuẩn xác. Để khắc phục tình trạng này, Hội đồng GS nhà nước đề nghị thủ trưởng các đơn vị không bố trí GS, PGS đã trực tiếp xác nhận thâm niên giảng dạy chưa chuẩn xác tham gia Hội đồng GS cơ sở năm 2019.

“Trong trường hợp các GS, PGS nêu trên đã có tên trong danh sách thành viên Hội đồng GS cơ sở năm 2019, đề nghị thủ trưởng loại các GS, PGS này ra khỏi danh sách”- Hội đồng GS nhà nước nêu rõ.

THANH XUÂN