Chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng mô hình đại học mới

Thứ Bảy, 31-10-2020, 04:09

Trong hai ngày 29 và 30-10, tại TP Hồ Chí Minh, Trường đại học Việt Đức (VGU) tổ chức hội thảo quốc tế “Chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng mô hình đại học mới”.

Các đại biểu chia sẻ sự lan tỏa mô hình xây dựng và vận hành VGU, khả năng vận dụng ở Việt Nam; vai trò của Ngân hàng Thế giới trong chương trình cải cách giáo dục đại học của Việt Nam; những định hướng phát triển của VGU, tổng quan hệ thống giáo dục đại học Đức...

Bên cạnh đó, các đại biểu đã phân tích các bài học kinh nghiệm, góp phần thúc đẩy đổi mới hệ thống giáo dục đại học Việt Nam và nâng cao chất lượng lên ngang tầm chất lượng các trường tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.

PV