49 cơ sở phải dừng tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Thứ Bảy, 31-08-2019, 17:16
(Ảnh minh hoạ)

NDĐT- Qua tiến hành kiểm tra, Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đưa ra sanh sách 49 đơn vị phải dừng tổ chức kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

Văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) số 973/QLCL-QLVBCC ký ngày 30-8, thông báo danh sách các đơn vị phải dừng tổ chức kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

Theo đó, thực hiện kế hoạch của Bộ trưởng GD-ĐT, Cục Quản lý chất lượng đã phối hợp các đơn vị thuộc Bộ tiến hành kiểm tra công tác tổ chức sát hạch, cấp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở giáo dục đại học, các Sở GD-ĐT.

Căn cứ kết quả kiểm tra, Cục Quản lý chất lượng đưa ra danh sách những đơn vị phải dừng việc kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

Trong danh sách có 49 đơn vị buộc phải dừng việc tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, trong đó 7 đơn vị dừng cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin, 42 đơn vị phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên (chứng chỉ A, B, C).

7 đơn vị dừng cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin:

42 đơn vị chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên (chứng chỉ A, B, C):

THANH XUÂN