184 đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Thứ Tư, 22-05-2019, 14:49
Trường đại học Cần Thơ

NDĐT- Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và đào tạo (GD-ĐT) vừa công bố danh sách các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

Theo đó, tính đến thời điểm 15-5, có tám đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; 176 đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

Cụ thể, danh sách các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam(Tiếng Anh - theo Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT gồm:

Bộ GD-ĐT cũng công bố danh sách các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ ra đề thi ngoại ngữ, chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ chấm thi nói và viết ngoại ngữ theo các định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Danh sách này gồm: Trường đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội), Trường đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế), Trường đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, Trường đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng), Đại học Thái Nguyên.

Cục Quản lý chất lượng cho biết, mẫu các loại chứng chỉ theo quy định của Bộ GD-ĐT. Cục Quản lý chất lượng không chịu trách nhiệm đối với các đơn vị không có tên trong danh sách và các chứng chỉ không theo mẫu đã công bố.

THANH XUÂN - Ảnh: THÙY LINH