Tin đọc nhanh

Thứ Năm, 23-04-2020, 20:28

Hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh

UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch hỗ trợ thiệt hại cho doanh nghiệp (DN) bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 cũng như tạo điều kiện thuận lợi để DN nhanh chóng khôi phục sản xuất, kinh doanh sau dịch.

Theo đó, từ nay đến hết năm 2020 thành phố sẽ tập trung thực hiện bốn nhóm nhiệm vụ, giải pháp là hỗ trợ DN duy trì sản xuất, kinh doanh trong điều kiện bảo đảm an toàn; hỗ trợ chi phí sản xuất, kinh doanh cho DN và chi phí sinh hoạt cho người dân; hỗ trợ đổi mới công nghệ phục vụ sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ DN phục hồi sản xuất, kinh doanh sau dịch Covid-19. Cụ thể, UBND thành phố đã chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị rà soát, khảo sát nhu cầu cần được hỗ trợ của các hộ kinh doanh và DN trên địa bàn; từ đó triển khai giải pháp hỗ trợ có thể trong khả năng của sở, ngành, đơn vị mình. Đồng thời, giảm các thủ tục hành chính để hỗ trợ DN lưu thông hàng hóa, trong đó có thủ tục hải quan để duy trì xuất - nhập khẩu. Thành phố sẽ xây dựng Bộ tiêu chí hướng dẫn DN tiếp cận gói hỗ trợ tín dụng 285 nghìn tỷ đồng trong trường hợp Chính phủ cho phép thành phố tham gia triển khai thực hiện...

PV

Phối hợp hiệu quả trong tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh

Ngày 23-4, đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 7 trao bằng khen tặng Cơ quan Thường trực (CQTT) Báo Nhân Dân tại TP Hồ Chí Minh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Quân khu 7.

Đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 7 chân thành cảm ơn sự phối hợp của CQTT Báo Nhân Dân tại TP Hồ Chí Minh trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 của lực lượng vũ trang Quân khu thời gian qua, đồng thời ghi nhận sự phối hợp tuyên truyền của CQTT Báo Nhân Dân tại TP Hồ Chí Minh đã góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của tổ chức, lực lượng, huy động mọi nguồn lực vào công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

M.H