Quận 11 thực hiện tốt "phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"

Thứ Năm, 26-09-2019, 20:53
Quận 11 khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

Thời gian qua, Quận ủy quận 11 luôn quan tâm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Nhiều mô hình, phong trào được triển khai có hiệu quả, góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn quận.

Xác định công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội là nhiệm vụ quan trọng, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận 11 đã chủ động triển khai nhiều hoạt động, phong trào, duy trì và nhân rộng các mô hình phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Hội đã tổ chức các chương trình giáo dục kỹ năng sống cho các nhóm nữ thanh niên, tuyên truyền nâng cao vai trò, trách nhiệm của gia đình trong quản lý, giáo dục người thân không phạm tội và tệ nạn xã hội. Ðồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy, mại dâm, buôn bán phụ nữ, trẻ em; tham gia vận động cộng đồng trong việc cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người phạm tội, giúp đỡ phụ nữ hoàn lương ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng. Chủ tịch Hội LHPN quận 11 Nguyễn Thị Mai Trang cho biết: Nhằm nâng cao hiệu quả "phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc", Hội LHPN quận đã chỉ đạo Hội LHPN của 16 phường trên địa bàn tiếp tục tổ chức sinh hoạt định kỳ hằng quý lồng ghép tọa đàm trong ba câu lạc bộ: "Gia đình hạnh phúc", "Gia đình phòng, chống tệ nạn xã hội" và "Gia đình nuôi dạy con tốt". Nhiều mô hình giáo dục gia đình trong phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội ở cơ sở có hiệu quả đã được nhân rộng như: tổ chức các buổi truyền thông phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em, bạo lực học đường…, qua đó ngăn chặn kịp thời những biểu hiện hành vi lệch lạc.

Từ năm 2016, UBND phường 8 (quận 11) đã xây dựng Ðề án về thực hiện công trình lắp đặt hệ thống ca-mê-ra an ninh tuyến đường phòng, chống tội phạm trên địa bàn. Ðây cũng là đơn vị đầu tiên của quận thực hiện mô hình này. Phường 8 có ba công viên (Dương Ðình Nghệ, Lãnh Binh Thăng, Khu cư xá Bình Thới) cùng một bệnh viện, một trung tâm y tế và cụm trường học và nhiều doanh nghiệp đang hoạt động, do đó đây là địa bàn tập trung khá đông người dân đến vui chơi, học tập, sinh hoạt và giao dịch. Tuy nhiên, sự sôi động, nhộn nhịp cũng là điều kiện thuận lợi nảy sinh các loại tội phạm, nhất là cướp giật, trộm cắp tài sản của người dân… Ðể khắc phục và hạn chế mức thấp nhất nạn cướp giật trên địa bàn, ngoài việc đẩy mạnh hình thức tuyên truyền, phường 8 xác định áp dụng khoa học kỹ thuật, lắp đặt hệ thống ca-mê-ra giám sát là một giải pháp hiệu quả để người dân chung sức với chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống tội phạm. Chủ tịch UBND phường 8 (quận 11) Châu Kiến Quang cho biết: Trước thực tế đó, Ðảng ủy phường đã xây dựng Nghị quyết số 18 về lãnh đạo thực hiện công trình lắp đặt ca-mê-ra giám sát tại tuyến đường Dương Ðình Nghệ và Khu cư xá Bình Thới. Trên cơ sở đó, UBND phường đã xây dựng Ðề án 01 để thực hiện. Theo đồng chí Châu Kiến Quang, việc triển khai nghị quyết được thực hiện một cách chặt chẽ, công khai, dân chủ ngay từ việc xây dựng dự thảo, góp ý của Ðảng ủy, thành viên UBND và MTTQ cùng các đoàn thể. Tính đến nay, hệ thống ca-mê-ra giám sát trên toàn phường có tổng cộng 10 đầu thu với 158 mắt ca-mê-ra giám sát, góp phần đáng kể trong việc phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn phường.

Theo đồng chí Nguyễn Anh Tài, Phó Trưởng Công an quận 11, phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trên địa bàn quận thời gian qua có bước phát triển sâu rộng, tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Các mô hình tự phòng, tự quản về an ninh trật tự đạt hiệu quả được nhân rộng trên địa bàn quận, góp phần tích cực trong công tác phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm. Ðồng chí Nguyễn Anh Tài cho biết, phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" tuy đã triển khai thực hiện thường xuyên nhưng có lúc, có nơi ý thức của một bộ phận nhân dân chưa cao, thiếu tự giác, chưa mạnh dạn tố giác tội phạm. Vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền của một số đơn vị còn hạn chế, chưa chủ động đề ra các chương trình, kế hoạch phát động phong trào phù hợp, sát với tình hình địa bàn. Một số đơn vị cấp ủy phường chưa quan tâm đúng mức việc xây dựng, củng cố lực lượng nòng cốt trong phong trào; công tác phối hợp giữa các đơn vị có lúc chưa đồng bộ, chặt chẽ.

Bí thư Quận ủy quận 11 Ngô Văn Luận cho hay: Thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục xây dựng, củng cố, bổ sung các mô hình tự phòng, tự quản về an ninh, trật tự; rà soát, bãi bỏ những mô hình không hiệu quả. Công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nhân rộng điển hình, gương người tốt việc tốt cần được tăng cường, chú trọng tuyên truyền đi vào chiều sâu phù hợp tình hình thực tế tại địa phương. Các cấp ủy đảng, chính quyền cần chỉ đạo chặt chẽ và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện, trong đó đặc biệt nêu cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhằm góp phần xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trong tình hình mới ngày càng hiệu quả hơn.

Bài và ảnh: LINH NGUYỄN