Góp phần tích cực để Ðại hội Ðảng bộ thành phố thành công

Thứ Năm, 01-10-2020, 21:31
Ðại biểu dự Ðại hội Ðảng bộ quận 10 lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.

Ðảng bộ TP Hồ Chí Minh đã hoàn thành công tác tổ chức đại hội Ðảng bộ cấp huyện và tương đương. Nhờ quán triệt sâu, kỹ và chấp hành, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị, hướng dẫn của T.Ư, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, các Ðảng bộ quận, huyện và cấp trên cơ sở đã chuẩn bị chu đáo về các khâu tiến hành đại hội, góp phần để đại hội đạt kết quả tốt đẹp.

Đảng bộ thành phố có 63 Ðảng bộ quận, huyện và cấp trên cơ sở, với 2.091 chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở. Ðể đại hội Ðảng bộ cấp huyện và tương đương diễn ra thành công, Ban Thường vụ Thành ủy đã chọn ba trong số 63 Ðảng bộ tổ chức Ðại hội điểm để rút kinh nghiệm trước khi triển khai diện rộng. Là một trong ba đơn vị được chọn đại hội điểm, Ðảng bộ huyện Nhà Bè là đơn vị tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 cấp huyện và tương đương đầu tiên của thành phố. Từ một huyện khó khăn, thuần nông nghiệp, Nhà Bè đã có nhiều nỗ lực để thu hút các nguồn đầu tư, làm thay đổi dần diện mạo của huyện. Trong giai đoạn 2015 - 2020, định hướng phát triển thành phố về phía nam, trong đó lấy Khu đô thị - cảng Hiệp Phước làm trung tâm, đây là cơ hội để huyện Nhà Bè tiếp cận nhiều nguồn lực phục vụ cho yêu cầu phát triển. Cùng với đó, Nhà Bè đã phát huy lợi thế của mình về quỹ đất để kêu gọi đầu tư xây dựng và phát triển các khu đô thị mới, sự tác động tích cực của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, về giảm nghèo bền vững… đã tạo điều kiện cho vùng đất phía nam thành phố có sự phát triển đáng kể về kinh tế - văn hóa - xã hội.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Thành ủy thành phố, hầu hết Báo cáo chính trị trình đại hội của các Ðảng bộ quận, huyện, Ðảng bộ cấp trên cơ sở đều bám sát Hướng dẫn số 14-HD/VPTU ngày 3-3-2019 của Văn phòng Thành ủy về hướng dẫn biên tập văn kiện đại hội đảng bộ quận, huyện và đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 và công tác tổng hợp ý kiến góp ý văn kiện đại hội. Trong Báo cáo chính trị, các đảng bộ quận, huyện đã đánh giá sâu sắc kết quả thực hiện công tác xây dựng Ðảng; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng các tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, đổi mới và tăng cường công tác dân vận trong tình hình mới. Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, các đảng bộ cấp trên cơ sở đều xác định cụ thể mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh… Ðồng chí Ðặng Quốc Toàn, Bí thư Quận ủy quận 10 cho biết: Sau khi lắng nghe ý kiến chỉ đạo của đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Nguyễn Thiện Nhân trong ngày khai mạc Ðại hội đại biểu Ðảng bộ quận 10 lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và ý kiến thảo luận của các đại biểu, đại hội đã quyết định bổ sung thêm hai chỉ tiêu về tốc độ phát triển của ngành thương mại - dịch vụ tăng bình quân 18%/năm và phát triển 7.500 doanh nghiệp mới. Ngoài ra, đại hội cũng đã thống nhất bổ sung thêm một chương trình về "Phát triển thương mại, dịch vụ" nhằm xây dựng quận 10 phát triển bền vững, văn minh, hiện đại và nghĩa tình…

Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ cho nên hầu hết nhân sự chủ chốt, nhân sự giới thiệu ứng cử ban thường vụ cấp ủy đều trúng cử cấp ủy khóa mới. Kết quả bầu cử ban chấp hành đảng bộ quận, huyện và cấp trên cơ sở bảo đảm yêu cầu đổi mới không dưới một phần ba cấp ủy viên so với đầu nhiệm kỳ trước; tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ đạt yêu cầu, cấp ủy viên đều có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, trình độ cao cấp, cử nhân chính trị đạt 98,72%. Kết quả bầu ban thường vụ cấp ủy bảo đảm cơ cấu nữ, tỷ lệ ủy viên ban thường vụ quận ủy, huyện ủy dưới 40 tuổi đạt trung bình 10,58%, các ủy viên ban thường vụ cấp ủy đều có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, có trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân. Các đồng chí bí thư, phó bí thư đều trúng cử với tỷ lệ cao.

Ðến giữa tháng 10, Ðại hội đại biểu Ðảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra. Những kết quả đạt được từ đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương sẽ là động lực để thành phố tổ chức thành công Ðại hội đại biểu Ðảng bộ thành phố. Tại hội nghị lần thứ 49 của Ban Chấp hành Ðảng bộ thành phố lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015 - 2020 mới đây, các đại biểu tiếp tục đóng góp nhiều ý kiến quan trọng cho văn kiện, góp phần làm cho chất lượng của văn kiện đại hội thành phố ngày càng được nâng cao. Ðồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Sau hội nghị, cơ bản quá trình chuẩn bị đại hội kết thúc về mặt chỉ đạo của Ban Chấp hành, các bước chuẩn bị còn lại cho đại hội phải thực hiện nghiêm túc, khẩn trương để Ðại hội đại biểu Ðảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải là đại hội gương mẫu, mẫu mực về tổ chức, chất lượng, kết quả xứng đáng với kỳ vọng của Bộ Chính trị và nhân dân cả nước.

Bài và ảnh: LINH NGUYỄN