Đòn bẩy để thành phố phát triển nhanh, bền vững

Thứ Hai, 14-01-2019, 21:49
Hạ tầng giao thông TP Hồ Chí Minh không ngừng được đầu tư hoàn chỉnh theo hướng hiện đại.
Nghị quyết 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh là cơ hội mới để TP Hồ Chí Minh tháo gỡ những khó khăn, tạo sự bứt phá trong phát triển. Sau một năm triển khai, những kết quả bước đầu đã tác động tích cực, góp phần cổ vũ, động viên đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân tham gia sáng tạo để xây dựng thành phố tốt đẹp hơn.

Đồng chí Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết: Để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, và người dân thành phố hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết 54, UBND thành phố đã chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền một cách sâu rộng, hiệu quả. Ban Cán sự đảng UBND thành phố cùng Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức gặp gỡ lãnh đạo các cơ quan báo chí của T.Ư và thành phố để quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết 54 đối với sự phát triển của thành phố; tổ chức quán triệt về công tác triển khai Nghị quyết 54 tại hội nghị cán bộ chủ chốt của thành phố; thông tin nội dung trên Chương trình lắng nghe và trao đổi của HĐND thành phố; chỉ đạo các sở, ngành, quận, huyện chủ động tổ chức quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết 54 rộng khắp đến các tầng lớp nhân dân. Kết quả, sau một năm thực hiện, thành phố đã tổ chức 1.639 lớp phổ biến nghị quyết, tập huấn đến toàn quận, huyện với sự tham gia của 130 nghìn người, trong đó có 89 nghìn đảng viên; tổ chức 768 lớp thông qua các tổ chức chính trị - xã hội, MTTQ với hơn 40 nghìn đoàn viên, hội viên tham gia. Trên cơ sở đó, thành phố xác định nhiệm vụ cho từng năm, đến nay, hầu hết các nhiệm vụ trong năm 2018 đã hoàn thành. Đồng chí Nguyễn Thị Như Ý, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Phú Nhuận cho biết: Ngay khi có chỉ đạo của thành phố, Quận ủy, UBND quận Phú Nhuận đã có kế hoạch để quán triệt, triển khai tinh thần Nghị quyết 54 đến từng cơ sở. Từ tháng 4-2018, các ban, ngành, đoàn thể, các phường trên địa bàn quận đã tổ chức hội nghị để tuyên truyền Nghị quyết 54 đến với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân. Theo đồng chí Như Ý, để đánh giá hiệu quả công tác triển khai Nghị quyết 54, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy đã có nhiều đợt kiểm tra ở tổ chức cơ sơ đảng. Nhìn chung, Nghị quyết 54 của Quốc hội đã được triển khai sâu rộng đến cơ sở, qua đó tạo niềm tin, phấn khởi cho mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận.

Cùng với công tác tuyên truyền, UBND thành phố tổ chức triển khai 23 nội dung thực hiện Nghị quyết 54, với các đề án như: Ban hành mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô-tô; điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp; ban hành quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do thành phố quản lý; nghị quyết về mức thu nhập chuyên gia, nhà khoa học đối với lĩnh vực thành phố có nhu cầu thu hút giai đoạn 2018 - 2022; danh mục các dự án cần thu hồi đất, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa hơn 10 ha; phân bổ ngân sách thành phố theo tinh thần Nghị quyết 54; đề án chương trình sữa học đường; điều chỉnh giảm mức học phí cho học sinh bậc nhà trẻ, trung học cơ sở...

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhận định, nhìn chung, qua một năm thực hiện Kết luận 21 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 54 của Quốc hội, TP Hồ Chí Minh đã đạt những kết quả nhất định, tác động tích cực đến cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân. Công tác thông tin tuyên truyền được thực hiện với nhiều phương thức đa dạng, phong phú, tạo sự đồng thuận, phấn khởi trong hệ thống chính trị và tầng lớp nhân dân thành phố. Sự tham gia tích cực của MTTQ TP Hồ Chí Minh trong việc tổ chức lấy ý kiến phản biện các đề án, góp ý, bổ sung nhiều nội dung cụ thể, thiết thực, phù hợp đặc thù thành phố. Việc triển khai các nội dung, đề án theo tinh thần Nghị quyết 54 của Quốc hội bước đầu đạt được một số kết quả tích cực. Các cơ chế, chính sách ban hành đã góp phần sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức, khuyến khích, nâng cao hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, đẩy mạnh thu hút chuyên gia, nhà khoa học, nhân tài tham gia đóng góp cho sự phát triển thành phố…

Trong năm 2019, thành phố sẽ quyết liệt hơn trong việc thực hiện triển khai Nghị quyết 54 của Quốc hội kết hợp thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI và khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thành phố sẽ có những giải pháp đột phá về cải cách hành chính; từng quận, huyện, ban, ngành, phường, xã phải có những phương pháp phù hợp để ghi nhận mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ ở cơ quan công quyền, hằng quý, các đơn vị phải có báo cáo về lĩnh vực này. Đây là cơ sở để thành phố thực hiện thu nhập tăng thêm có hiệu quả, qua đó kích thích sự sáng tạo để việc thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội thật sự có hiệu quả, trở thành đòn bẩy để thành phố phát triển nhanh, bền vững hơn trong tương lai.

Bài, ảnh: LINH NGUYỄN