Viettel phấn đấu hoàn thành chiến lược chuyển đổi số

Thứ Sáu, 10-01-2020, 21:59
Hội nghị tổng kết năm 2019 của Tập đoàn Viettel.

NDĐT - Ngày 10-1, tại Hội nghị tổng kết năm 2019, Tập đoàn Viettel cho biết, năm 2019 là năm đầu tiên thực hiện chiến lược “Kiến tạo xã hội số”, Viettel đã hoàn thành 100% kế hoạch sản xuất kinh doanh, với tổng doanh thu hơn 251 nghìn tỷ đồng, chiếm 50% doanh thu toàn ngành viễn thông. Lợi nhuận đạt hơn 39 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 5,5 %, nộp ngân sách hơn 38 nghìn tỷ đổng, tăng trưởng 2,7 %.

Dù thị trường đã dần bão hòa, lĩnh vực viễn thông của Viettel vẫn tăng trưởng 6,4%, gấp gần hai lần trung bình của thế giới. Lĩnh vực đầu tư nước ngoài của Viettel tăng trưởng 24,4%, gấp sáu lần trung bình thế giới. Tổng doanh thu từ thị trường nước ngoài của Viettel đạt gần 42 nghìn tỷ đồng, đóng góp 2.200 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Doanh thu lĩnh vực giải pháp công nghệ thông tin tăng trưởng 40% so với năm 2018. Viettel đã triển khai nhiều dự án lớn, mang tầm quốc gia như Dự án Chính phủ điện tử, Đô thị thông minh và các dự án hiện đại hóa ngành y tế, giáo dục, giao thông.

Lĩnh vực thanh toán số, Viettel từng bước hoàn thiện hệ sinh thái Viettelpay, đã kết nối mở rộng hệ sinh thái với hơn 300 đối tác bên ngoài thuộc 15 ngành dịch vụ, dòng tiền phát sinh trung bình hằng tháng đạt 50 nghìn tỷ đồng, với 40 triệu lượt giao dịch.

Bên cạnh đó, Viettel tiếp tục khẳng định vị thế đứng đầu về an ninh mạng tại Việt Nam, xây dựng được hệ sinh thái sản phẩm về an ninh mạng, cung cấp dịch vụ cho Chính phủ, bộ, ngành, doanh nghiệp lớn; giải quyết nhiều sự cố về an toàn thông tin cho các tập đoàn lớn.

Đối với lĩnh vực công nghệ cao, Viettel đạt được nhiều kết quả trong nghiên cứu sản phẩm quân sự công nghệ cao, làm chủ được nhiều công nghệ mới, có nhiều bước tiến quan trọng trong nghiên cứu phát triển trạm BTS và chip cho 5G...

Tại hội nghị, Quyền Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Viettel Lê Đăng Dũng cho biết, năm 2020, Viettel sẽ hoàn thành chiến lược chuyển đổi số đã đề ra, trở thành nhà tư vấn về chuyển đổi số cho các tổ chức, doanh nghiệp ở các lĩnh vực trong xã hội, phát triển các hệ sinh thái số phục vụ đời sống dân sinh với điều kiện bảo đảm an ninh mạng ở mức cao nhất. Bên cạnh đó, sẽ thử nghiệm thành công thiết bị hạ tầng mạng viễn thông 5G do Viettel nghiên cứu, sản xuất trên mạng lưới tại Việt Nam; đẩy mạnh tăng trưởng thuê bao 4G; triển khai cung cấp dịch vụ Mobile Money.

THANH QUÝ