Thông báo tuyển dụng Chi nhánh VietinBank tại Lào

Thứ Hai, 26-10-2020, 16:39

Ngân hàng VietinBank tại Lào là Ngân hàng trực thuộc Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) là Ngân hàng thương mại hàng đầu tại Việt Nam, có tổng tài sản lớn và chiếm thị phần cao trong lĩnh vực tài chính ngân hàng Việt Nam. VietinBank có hệ thống mạng lưới phát triển mạnh mẽ với 155 chi nhánh, hơn 1.000 phòng giao dịch trên 63 tỉnh/thành phố trong cả nước; là ngân hàng Việt Nam đầu tiên và duy nhất có mặt tại châu Âu với 02 chi nhánh tại Frankfurt và Berlin - CHLB Đức, 01 Ngân hàng con tại Lào.

Ngân hàng TNHH Công Thương Việt Nam tại Lào (VietinBank Lào) là công ty con 100% vốn của VietinBank, với định hướng trở thành ngân hàng hàng đầu trong lĩnh vực tài chính ngân hàng tại Lào. Hiện nay, VietinBank Lào có 01 Trụ sở chính tại thủ đô Viêng Chăn và 02 Chi nhánh (01 Chi nhánh tại Phía nam Thủ đô Viêng chăn; 01 Chi nhánh tại Pakse, tỉnh Champasak, Lào) và 01 Phòng Giao dịch Mê Kông tại Thủ đô Viêng Chăn, Lào.

Nhằm chuẩn bị nhân sự cho việc phát triển mạng lưới và bổ sung một số chỉ tiêu cho hoạt động kinh doanh. VietinBank Lào đang có nhu cầu tuyển dụng cán bộ để bổ sung, cụ thể như sau:

STT Vị trí tuyển dụng Số lượng
1 Phó phòng Khách hàng Doanh nghiệp 01
2 Phó phòng Tổng hợp 01
3 Cán bộ hậu kiểm 01
4 Cán bộ kế toán nội bộ 01
5 Giao dịch viên 01
6 Phó Giám đốc Chi nhánh Chămpasak 01
7 Trưởng phòng kế toán kho quỹ chi nhánh Chămpasak 01
8 Cán bộ Quan hệ khách hàng chi nhánh Chămpasak 01
9 Trưởng phòng Kế toán Kho quỹ chi nhánh Vientiane 01
10 Cán bộ Điện toán chi nhánh Vientiane 01
    Tổng: 10

Chi tiết mô tả công việc của các vị trí tuyển dụng: TẠI ĐÂY

I/ Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

- Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 30-10-2020

- Ứng viên lựa chọn một trong hai cách nộp hồ sơ như sau:

+ Ứng viên nộp hồ sơ bản cứng trực tiếp tại: Phòng Tổ chức hành chính - Ngân hàng VietinBank tại Lào địa chỉ : số 268, Đường Lanxang, Phường Hatsady, Quận Chanthabouly,  TP. Vientiane, Cộng hòa DCND Lào hoặc Phòng Tổ chức hành chính Chi nhánh Champasak : Bản Phonkoung, Huyện Pakxe, Tỉnh Champasak, CHDCND Lào

+ Ứng viên có thể nộp hồ sơ File mềm về địa chỉ email:

   SOUTSADAP@vietinbank.vn           

Đặt tên File theo cú pháp: TD_2020_LAO_Tên ứng viên_Vị trí dự tuyển (VD: DGV_CBQHKH_TH…)

II/ Yêu cầu bộ hồ sơ dự tuyển

- Phiếu Thông tin ứng viên theo mẫu của VietinBank (download Tại đây).Phiếu thông tin nộp qua email bằng file word. Bản có chữ ký sử dụng trong trường hợp ứng viên nộp trực tiếp tại chi nhánh ứng tuyển.

- Bản photo các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm (Văn bằng chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch công chứng).

- Chứng chỉ ngoại ngữ, tin học (nếu có).

- Hai ảnh 3*4

Mọi vướng mắc xin vui lòng liên hệ:

1.      Tại Vientiane: Chị Soutsada Philavong 02095649307

2.      Tại Champasak: Anh Chonsanh Khammanivong 02091277722

VietinBank Chi nhánh Lào không hoàn lại hồ sơ đối với hồ sơ không đạt yêu cầu.

Trân trọng.