EVNHCMC đột phá công tác đầu tư xây dựng năm 2021

Thứ Hai, 01-03-2021, 14:56
EVNHCMC quyết tâm hoàn thành nhiều công trình trạm và đường dây trọng điểm để đáp ứng mức tăng trưởng cao nhu cầu về điện của Thành phố.

Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh (EVNHCMC) vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến công tác Đầu tư xây dựng phát triển lưới điện năm 2021, một trong những nội dung quan trọng là quyết tâm đột phá hoàn thành công tác đầu tư xây dựng năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025. 

Theo ông Phạm Quốc Bảo, Chủ tịch HĐTV EVNHCMC nhấn mạnh: Đây cũng là công tác nhằm thực hiện thành công chủ đề năm 2021 của đơn vị là “Tập trung đầu tư phát triển lưới điện; thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực hoạt động sản xuất - kinh doanh và quản trị doanh nghiệp”.

Theo EVNHCMC, công suất truyền tải lưới điện 220 kV hiện đạt 7.250 MVA, công suất truyền tải lưới điện 110 kV đạt 7.948,6 MVA.

Các trạm biến áp 110 kV trên địa bàn thành phố đều được cấp nguồn từ hai đường dây 110 kV xuất phát từ một hoặc hai trạm biến áp 220 kV, bảo đảm độ tin cậy cung cấp điện đáp ứng tiêu chí vận hành N-1, riêng khu vực Trung tâm thành phố đáp ứng tiêu chí N-2.

Hệ thống điện trên địa bàn thành phố có độ dự phòng cung cấp điện khoảng 37% đối với lưới điện 220 kV và 43% đối với lưới điện 110 kV.

Tuy nhiên, do một số trở ngại như vướng mắc về mặt bằng, nên khu vực nội thành và khu vực tây - tây bắc thành phố có độ dự phòng chỉ ở mức 28-36%, đặc biệt là khu vực các quận: 1, 3, 5, 10, độ dự phòng lưới điện hiện chỉ khoảng 28%.

Dự báo, mức tăng trưởng phụ tải giai đoạn 2021-2025 khoảng 10% và dự phòng ở mức tăng trưởng cao 15%, trong năm 2021, Tổng Công ty đã đề ra kế hoạch phát triển lưới điện thành phố với nhiều chỉ tiêu quan trọng như: Khởi công hai công trình lưới điện 220 kV và chín công trình lưới điện 110 kV; hoàn thành đóng điện 3 công trình lưới điện 220 kV và 7 công trình lưới điện 110 kV; khởi công xây dựng mới và cải tạo nhiều công trình trạm và đường dây. Đặc biệt, hưởng ứng chủ đề “Năm chuyển đổi số” của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty sẽ thí điểm xây dựng một Trạm biến áp 110 kV áp dụng công nghệ kỹ thuật số, cũng như sẽ đẩy mạnh ứng dụng số vào quản lý các công trình đầu tư xây dựng.

QUANG QUÝ