Cà Mau tạo đà bứt phá năm 2020

Thứ Hai, 06-01-2020, 10:15
Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của UBND tỉnh Cà Mau.

NDĐT – Nhờ bám sát sự chỉ đạo của T.Ư và quán triệt sâu sắc phương châm hành động của Chính phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, năm 2019 vừa qua, Cà Mau hoàn thành cơ bản toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Đây là tiền đề, là động lực để Cà Mau tiếp tục tạo nên những đột phá trong năm mới, lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, và đại hội lần XIII của Đảng…

Tăng trưởng toàn diện

Năm 2019 là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau giai đoạn 2016 - 2020, Cà Mau thực hiện đạt 14/15 chỉ tiêu (có chín chỉ tiêu vượt) phát triển kinh tế - xã hội. Một số chỉ tiêu đạt kết quả nổi bật như: GDP tăng 7% so với năm 2018; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 13.810 tỷ đồng (vượt 3,1% kế hoạch), tỷ lệ hộ nghèo (không bao gồm hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội) giảm 1,72% (kế hoạch giảm 1,3%), trật tự xã hội ổn định, số vụ tai nạn và va chạm giao thông đường bộ, đường thủy giảm so cùng kỳ…

Một trong những điểm nhấn trong “bức tranh” kinh tế - xã hội của Cà Mau năm 2019 là chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước đạt hơn 5.500 tỷ đồng, vượt 23,7% so với dự toán. Đây cũng là năm thứ hai liên tục, Cà Mau có số thu ngân sách vượt so với kế hoạch, dự toán.

Từ những kết quả khả quan trong năm 2019, nhìn lại giai đoạn 2016 - 2019, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau đã có những bước chuyển khởi sắc: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 6,9% (trong đó năm 2019 tăng 7%); GRDP bình quân đầu người mỗi năm tăng 2,6 triệu đồng (đến năm 2019 đạt 47,1 triệu đồng/người, tương đương 2.028 USD); Thương mại, dịch vụ tăng trưởng bình quân 9%, cao hơn mức tăng trưởng chung của tỉnh; nông nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng 6% và công nghiệp, xây dựng tiếp tục có bước phát triển khoảng 5%.

Trong chặng đường bốn năm ấy, có lẽ, du lịch ở Cà Mau là ngành có bước đột phá mạnh, góp phần quan trọng đưa ngành dịch vụ của tỉnh hiện chiếm hơn 40% trong cơ cấu kinh tế. Lượt khách và doanh thu của ngành “công nghiệp không khói” này tăng đáng kể qua từng năm, đến nay thu hút được hơn 1,670 triệu người (tăng 60% so với năm 2016, và tăng 16% so với 2018); doanh thu đạt 2.495 tỷ đồng (tăng gần năm lần so với năm 2016 và tăng 13% so với 2018). Trong năm 2019, Cà Mau còn tổ chức thành công “Tuần Văn hóa - Du lịch Mũi Cà Mau”, góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh, hình ảnh… của Cà Mau đến nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Cùng với du lịch, thời gian qua, Cà Mau thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho người có công, đối tượng chính sách… Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, từ 7,96% năm 2016 xuống còn 2,52% năm 2019 (tương ứng giảm 5,44%). Một trong những quyết sách lớn huy động sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị tỉnh Cà Mau trong thời gian vừa qua là cải cách hành chính (CCHC), cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp mà chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Cà Mau liên tục tăng qua các năm: năm 2015 xếp hạng 59, năm 2016 xếp hạng 54, năm 2017 xếp hạng 51, năm 2018 xếp hạng 49. Đặc biệt, Chỉ số PAPI năm 2018 (chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công) của tỉnh xếp thứ 8/63 tỉnh, thành phố trong cả nước và đứng thứ nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long, tăng 18 bậc so với năm 2017.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai các nhiệm vụ năm 2020.

Phát biểu tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau năm 2020 ngay ngày làm việc đầu tiên sau tết Dương lịch (2-1), Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh: Kinh tế - xã hội của tỉnh có nhiều bước tiến nhanh và tích cực, nhưng chúng ta cần nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa. Đó không chỉ là khẩu hiệu, mà phải được thể hiện thông qua hành động cụ thể, hiệu quả, có tính đột phá.

Tại hội nghị trên, người đứng đầu chính quyền tỉnh Cà Mau đồng thời chỉ rõ một số tồn tại cần khắc phục. Trong đó, trọng tâm là công tác CCHC, cần tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa, tạo môi trường thông thoáng trong thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cộng đồng doanh nghiệp đầu tư phát triển trên địa bàn, tạo sự hài lòng trong nhân dân, và điều này phải được thể hiện thông qua cải thiện, nâng cao chỉ số PCI, làm sao phấn đấu năm 2020 Cà Mau ít nhất vượt lên năm bậc.

Xác định các đột phá then chốt

Một trong những tồn tại được người đứng đầu tỉnh đề cập là việc vẫn còn sở, ban, ngành và địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện nhiệm vụ nhưng chưa thật sự rõ nét, nhiều nhiệm vụ chuyển biến chậm, còn hình thức và chưa chủ động, quyết liệt. Dẫn chứng về việc trên, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nêu rõ tại hội nghị: Các đồng chí lãnh đạo huyện dự hội nghị xem lại địa phương mình những tháng đầu năm 2020 có công trình, dự án nào khởi công, triển khai hay không. Những dự án mới đều dính dáng đến đất đai, bồi thường… “Phía lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường vừa báo cáo tại hội nghị là vẫn còn nhiều huyện chưa trình kế hoạch sử dụng đất trong năm 2020. Điều này là thiếu sót, nếu có dự án khởi công sẽ dẫn đến chậm trễ”, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhắc nhở.

Thủy sản tiếp tục là kinh tế mũi nhọn của Cà Mau khi năm 2019 kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 1,1 tỷ USD.

Về các nhiệm vụ trong năm mới, bên cạnh quán triệt phương châm hành động của Chính phủ năm 2020 là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu các sở, ban, ngành và chính quyền các địa phương trong tỉnh: Triển khai thực hiện nghiêm túc ngay từ đầu năm kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện các nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2020.

Trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, trong năm 2020, Cà Mau tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp cơ cấu lại ngành nông nghiệp; nghiên cứu xây dựng các mô hình sản xuất mới với hiệu quả kinh tế cao và thực hiện nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả; thúc đẩy phát triển nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới. Tổ chức sản xuất gắn với nhu cầu thị trường, chú trọng khâu chế biến và phát triển thương hiệu để nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của nông sản, đặc biệt là đối với các mặt hàng chủ lực của tỉnh; Kiên quyết chấm dứt tình trạng đánh bắt thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định...

Gợi mở và chỉ đạo cụ thể trên lĩnh vực du lịch, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị, trên đà tăng trưởng du lịch thông qua hiệu ứng từ Tuần Văn hóa - Du lịch Mũi Cà Mau 2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải sớm trình Kế hoạch phát triển du lịch năm 2020, trong đó phải trả lời cho được câu hỏi làm gì và làm như thế nào để thu hút khách du lịch, để du lịch Cà Mau tăng trưởng nhanh nhất.

Xác định rõ năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối của nhiệm kỳ, của kế hoạch năm năm 2016 - 2020, chuẩn bị, tạo đà cho kế hoạch năm năm 2021-2025. Đây cũng là năm có nhiều ngày lễ và sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của tỉnh. Vì vậy, ngoài các nhiệm vụ trọng tâm đã được UBND tỉnh nêu trong báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành năm 2019, Tỉnh ủy Cà Mau cho biết, tới đây sẽ tập trung chỉ đạo rà soát lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhất là các chỉ tiêu đạt thấp để dồn sức chỉ đạo, thực hiện.

Du lịch Cà Mau là một trong những ngành có nhiều chuyển biến tích cực trong bốn năm gần đây.

Phát biểu tại Hội nghị triển khai các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau kêu gọi các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo; đề ra nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, đột phá, tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện các mặt công tác, với quyết tâm cao nhất nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Trên tinh thần đó, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau gợi mở mười nhóm vấn đề, trong đó có một số lưu ý trọng tâm mà các sở, ngành, địa phương trong tỉnh cần thực hiện trong năm 2020: Triển khai tốt kết luận của Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2020; Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất và đời sống; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, tuyên truyền phát động phong trào chào mừng đại hội Đảng các cấp, và đại hội lần XIII của Đảng; Tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm hành vi chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, trật tự đô thị, xây dựng, đất đai; thực hiện tốt bảo đảm quốc phòng an ninh; nâng cao hiệu quả hiệu lực chỉ đạo điều hành quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền; Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy khóa XV về phát triển du lịch; triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 40 của Ban Bí thư T.Ư Đảng và Công văn 1334 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức tết năm 2020, bảo đảm vui Xuân đón Tết an toàn, tiết kiệm, lành mạnh…

Một số chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của Cà Mau: Tổng sản phẩm trong tỉnh (giá so sánh) tăng 7%; GRDP bình quân đầu người (giá hiện hành) đạt 50,8 triệu đồng; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 14.800 tỷ đồng; Kim ngạch xuất khẩu 1,2 tỷ USD; Thu ngân sách 5.695 tỷ đồng; Tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,5%; tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 0,3%; Giải quyết việc làm cho 39 nghìn lao động; Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 92%...

HỮU TÙNG