Bảy tháng đầu năm 2019, lợi nhuận Agribank đạt 8.200 tỷ đồng

Thứ Ba, 20-08-2019, 16:11
Tổng Giám đốc Agribank Tiết Văn Thành báo cáo tại Hội nghị.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh những tháng cuối năm 2019. Kết thúc bảy tháng đầu năm 2019, lợi nhuận trước thuế của Agribank đạt 8.200 tỷ đồng. Tín dụng chủ yếu được tập trung cho lĩnh vực “Tam nông”.

Báo cáo Hội nghị kết quả hoạt động bảy tháng đầu năm, ông Tiết Văn Thành Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Agribank nêu rõ: Hoạt động trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội chuyển biến tích cực, kinh tế vĩ mô diễn biến có phần thuận lợi và thách thức đan xen, các chỉ số kinh tế duy trì ổn định, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN), ngay từ đầu năm 2019, Agribank tiên phong thực thi chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về tiền tệ, ngân hàng, nhất là chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, góp phần quan trọng trong việc kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế. Agribank tập trung tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ, tạo điều kiện để cộng đồng doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn, sản phẩm dịch vụ.

Đến 31-7, tổng tài sản Agribank đạt hơn 1,3 triệu tỷ đồng, tổng nguồn vốn huy động VNĐ đạt hơn 1,2 triệu tỷ đồng, tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt hơn 1 triệu tỷ đồng. Dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn chiếm 70% dư nợ nền kinh tế (chiếm hơn 50% thị phần trong nông nghiệp, nông thôn tại Việt Nam). Tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư 02 là 1,49%, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2018 (1,96%), giảm 0,02% so với đầu năm. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cơ bản đạt lộ trình kế hoạch, tiếp tục tạo nền tảng quan trọng để Agribank thực hiện thành công phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016- 2020 tiến tới cổ phần hóa.

Agribank chủ lực triển khai hiệu quả bảy chương trình tín dụng chính sách và hai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Riêng cho vay xây dựng nông thôn mới, Agribank đã triển khai đến 100% số xã trên cả nước. Bên cạnh đó, trong bối cảnh ngành nông nghiệp những tháng đầu năm gặp nhiều khó khăn do thời tiết diễn biến phức tạp, Agribank đã kịp thời cung ứng vốn cho vay hỗ trợ thu mua lúa gạo vụ Đông Xuân, doanh số đạt hơn 7.000 tỷ đồng; hỗ trợ cho vay ngành chăn nuôi lợn với dư nợ đạt gần 20 nghìn tỷ đồng (chiếm khoảng 40% dư nợ toàn ngành ngân hàng), góp phần đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân trong ngành lúa gạo, chăn nuôi lợn.

Agribank cũng đã chủ động hai lần giảm lãi suất cho vay đối với lĩnh vực ưu tiên và các chương trình tín dụng của Chính phủ. Cùng với triển khai hiệu quả điểm giao dịch lưu động và cho vay thông qua hơn 61.000 tổ nhóm, Agribank tiếp tục ưu tiên dành nguốn vốn tối thiểu 5000 tỷ đồng trong cơ cấu tín dụng để cho vay đáp ứng các mục đích tiêu dùng cá nhân, hộ gia đình trong thời gian ngắn hạn, rút ngắn thời gian thẩm định, xét duyệt cho vay, góp phần đầy lùi nạn tín dụng đen. Agribank áp dụng phương thức cho vay và giải ngân linh hoạt, áp dụng lãi suất cho vay hợp lý, ưu tiên thực hiện xét duyệt và giải ngân trong ngày. Tính đến 31-7, doanh số giải ngân chương trình này đạt hơn 1.400 tỷ đồng.

Bảy tháng đầu năm, hoạt động kinh doanh của Agribank đạt hiệu quả tích cực. Tính đến 31-7, lợi nhuận trước thuế đạt 8.200 tỷ đồng, tăng 127% so với cùng kỳ năm trước, đạt 75% kế hoạch năm. Lũy kế bảy tháng đầu năm, doanh thu phí dịch vụ đạt gần 4000 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cũng tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Agribank Tiết Văn Thành đã chia sẻ thêm về những khó khăn hiện nay của Agribank trong việc bổ sung vốn điều lệ; cho vay nông nghiệp, nông thôn thường xuyên phải đối mặt với rủi ro thiên tai bất khả kháng, chi phí hoạt động lớn và rủi ro cao trong khi lãi suất cho vay ưu đãi thấp…

Các đại biểu cũng đã thảo luận, thống nhất các giải pháp nhằm quyết tâm hoàn thành mọi chỉ tiêu đề ra từ đầu năm, đó là: lợi nhuận trước thuế tối thiểu đạt 11 nghìn tỷ đồng, tăng tổng tài sản tối thiểu 10%, nguồn vốn tăng 13%, dư nợ cho vay nền kinh tế tăng tối đa 12%. Tiếp tục thực hiện các công tác cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu, bảo đảm lộ trình cổ phần hóa theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và NHNN.

HỒNG ANH