Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng tại Cao Bằng

Thứ Sáu, 08-11-2019, 16:59
Đoàn công tác Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống tham nhũng làm việc với tỉnh Cao Bằng.

NDĐT - Ngày 8-11, đoàn công tác Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống tham nhũng (PCTN) làm việc với tỉnh Cao Bằng về công tác PCTN từ năm 2018 đến nay.

Báo cáo của UBND tỉnh Cao Bằng nêu rõ, thời gian qua, tỉnh thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác PCTN. Trong đó, tập trung quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, thực hiện các quy định về PCTN tại các cấp, ngành, địa phương. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý, PCTN. Tiến hành 118 cuộc kiểm tra thực hiện quy định về công khai, minh bạch trong: mua sắm tài sản công; xây dựng cơ bản; sử dụng tài chính và ngân sách Nhà nước; việc huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân. Nghiêm túc thực hiện quy định cán bộ, công chức kế khai tài sản, 100% cán bộ, công chức thuộc diện phải kê khai tài đều tiến hành kê khai theo đúng quy định.

PCTN trong công tác cán bộ, các sở, ban, ngành, địa phương thường xuyên rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý bảo đảm theo quy định; việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý theo phân cấp được thực hiện theo đúng quy trình, quy định.

Ủy ban Kiểm tra Đảng các cấp chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng có liên quan tiến hành kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; xem xét, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với đảng viên và tổ chức đảng.

Tỉnh Cao Bằng kiến nghị Ban Chỉ đạo PCTN T.Ư kiến nghị cơ quan thẩm quyền ban hành quy định về xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu khi đã nghỉ hưu nhưng để xảy ra tham nhũng trong thời gian đương chức; ban hành nghị định hướng dẫn chi tiết về minh bạch tài sản và kiểm soát tài sản thu nhập, trong đó quy định rõ việc xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm mà người có nghĩa vụ kê khai không giải trình được nguồn gốc…

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính T.Ư, Trưởng đoàn công tác đề nghị tỉnh Cao Bằng tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác PCTN. Tăng cường giám sát, nắm bắt thông tin, xác định tình hình tham nhũng, nhũng nhiễu, tiêu cực xảy ra ở lĩnh vực nào, địa phương, ngành nào để tập trung phòng chống. Trong đó, cần tập trung PCTN, hạn chế, giảm thiểu tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về PCTN. Nâng cao vai trò, trách nhiệm, năng lực phát hiện, xử lý của cơ quan Công an, Thanh tra, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong PCTN.

MINH TUẤN