Thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tham nhũng và quy định về tặng quà, nhận quà tặng

Thứ Bảy, 18-01-2020, 05:58

Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa có Văn bản số 80/TTCP-C.IV gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư; các tập đoàn kinh tế nhà nước, doanh nghiệp nhà nước do Thủ tướng Chính phủ thành lập về việc thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tham nhũng và quy định tặng quà và nhận quà tặng.

Theo đó, TTCP đề nghị các cơ quan nêu trên chấp hành nghiêm quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 59/2019/NÐ-CP ngày 1-7-2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Không dùng ngân sách tổ chức đi thăm, chúc Tết, tặng quà đối với các lãnh đạo cơ quan, đơn vị các cấp; không sử dụng phương tiện, tài sản công vào các hoạt động cá nhân trong dịp Tết, lễ hội. Theo dõi, nắm tình hình, phát hiện, xử lý kịp thời những trường hợp tặng quà, nhận quà trái quy định và sử dụng trái phép tài sản công vì vụ lợi.

TTCP nêu rõ: Ðây là nhiệm vụ quan trọng, đồng thời đề nghị các bộ, ngành địa phương có báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện gửi về TTCP trước ngày 1-2-2020. Các tập đoàn kinh tế nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước do Thủ tướng Chính phủ thành lập gửi báo cáo về bộ, cơ quan quản lý để tổng hợp chung trong báo cáo của bộ, cơ quan.

PV