Xã luận

Thời cơ và thách thức

Thứ Năm, 27-06-2019, 14:33

94 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu - người sáng lập, người thầy của báo chí cách mạng, báo chí nước ta luôn đồng hành cùng dân tộc, gắn bó với sự nghiệp cách mạng, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đến nay, báo chí nước ta đã có bước phát triển mạnh mẽ, hiện đại và hội nhập, ngang tầm với báo chí khu vực và thế giới. Đội ngũ những người làm báo ngày càng trưởng thành, khả năng nghề nghiệp, trình độ được nâng cao.

Cách mạng công nghiệp 4.0 đang tạo ra không gian kết nối thông tin, nhất là kết nối kho tàng dữ liệu thông tin không giới hạn. Đây vừa là cơ hội, nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức đối với nhà báo, nghề báo. Bên cạnh tính chính xác, chuẩn mực cũng như phương thức chọn lọc thông tin phù hợp với đối tượng độc giả, với người làm báo, còn là sức ép về cường độ lao động, cạnh tranh thông tin, cạnh tranh công chúng và cạnh tranh thị phần báo chí - truyền thông. Mặt khác, đây cũng là thách thức đòi hỏi nhà báo không chỉ cần trui rèn kỹ năng nghề nghiệp, khai thác sử dụng thành tựu khoa học - công nghệ, mà còn cần tu dưỡng đạo đức người làm báo, nâng cao vốn sống, hiểu biết, vốn nghề, xác định tâm thế dấn thân. Chính đạo đức của người làm báo, thái độ trân trọng sự thật, trách nhiệm với xã hội, với đất nước là những giá trị cơ bản, xuyên suốt mà không máy móc hay công nghệ nào thay thế được.

Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở ra cơ hội để hệ thống báo chí nước ta trở nên tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin của người dân; phát huy hơn nữa vị trí, vai trò là vũ khí tư tưởng quan trọng của Đảng và Nhà nước, là diễn đàn của nhân dân. Đồng thời tạo cơ chế, chính sách giúp báo chí phát triển, đáp ứng yêu cầu quản lý tốt hệ thống báo chí. Trong quá trình thực hiện, sắp xếp lại, chắc chắn sẽ còn những trở ngại, một bộ phận nhà báo dôi dư sẽ gặp khó khăn về công việc, thu nhập. Điều này đang đặt ra đòi hỏi, các cấp, các ngành, các cơ quan chủ quản, lãnh đạo các tờ báo cần có những giải pháp, bước đi phù hợp, vững chắc, bảo đảm thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra. Người làm báo cần ra sức nỗ lực rèn luyện, thay đổi để thích nghi với những biến chuyển về công nghệ làm báo, cách thức tiếp cận thông tin của công chúng báo chí, tránh bị tụt hậu trong thế giới hiện đại.

Yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho báo chí và đội ngũ những người làm báo Việt Nam thời gian tới đầy nặng nề, thử thách nhưng cũng không kém phần tự hào. Hơn lúc nào hết, những người làm báo cần giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp của Đảng, với Tổ quốc, nhân dân, không ngừng tu dưỡng và rèn luyện về đạo đức, nghiệp vụ, trong sáng, gương mẫu về đạo đức nghề nghiệp, đề cao trách nhiệm xã hội, xứng đáng là người chiến sĩ xung kích trên mặt trận Tư tưởng - Văn hóa. Chỉ khi giữ được những giá trị đó thì báo chí cách mạng mới có thể biến thách thức thành cơ hội, tận dụng tối đa cơ hội có được để phát triển bền vững.

NHÂN DÂN