Những dấu ấn của đối ngoại Ðảng năm 2018

Thứ Bảy, 29-12-2018, 14:29
Trưởng Ban Ðối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân và ông K.B Zhummasey, Bí thư Trung ương Ðảng Nur Otan Cộng hòa Kazakhstan ký kết hợp tác giữa hai Ðảng. Ảnh: Phương Hoa

Năm 2018 là năm bản lề, đánh dấu quá trình hơn nửa nhiệm kỳ triển khai Nghị quyết Ðại hội đại biểu toàn quốc khóa XII của Ðảng. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động sâu sắc, khó lường, công tác đối ngoại Ðảng năm qua có nhiều đóng góp đối với quá trình củng cố và tăng cường nền tảng chính trị trong quan hệ với các đối tác quốc tế.

Cùng với tiến trình tăng cường hội nhập quốc tế toàn diện, việc mở rộng quan hệ với các đảng cầm quyền là phương hướng mới trong quá trình triển khai quan hệ đối ngoại của Ðảng ta từ hai nhiệm kỳ Ðại hội vừa qua. Việc cân nhắc đa chiều, đa tầng nấc các mối quan hệ quốc tế giúp đem lại tối đa lợi ích cho đất nước và nhân dân. Ðây là một trong những nhân tố góp phần hình thành nền tảng chính trị, định hình quá trình triển khai quan hệ đối ngoại của Ðảng ta với các đối tác quốc tế.

Ðến nay, Ðảng ta có quan hệ với 245 chính đảng ở 111 quốc gia, trong đó có 96 đảng cộng sản, 63 đảng cầm quyền, 28 đảng tham gia liên minh cầm quyền, tham chính. Xét ở góc độ hệ tư tưởng, việc mở rộng quan hệ với các lực lượng chính trị không phân biệt ý thức hệ phản ánh quá trình đổi mới tư duy về đối ngoại. Chính yếu tố cụ thể này đã và đang góp phần mở rộng không gian đối ngoại của Ðảng ta, góp phần củng cố mạnh mẽ nền tảng chính trị quan hệ đối ngoại nói chung và quan hệ hợp tác với từng đối tác cụ thể, trên cả kênh đối ngoại Ðảng và ngoại giao Nhà nước.

Nội dung và hình thức đối ngoại Ðảng ngày càng phong phú và hiệu quả, góp phần thúc đẩy nền tảng chính trị tiếp tục phát triển về chiều sâu. Quá trình bồi đắp về nội dung và hình thức có ý nghĩa then chốt trong thực tiễn triển khai quan hệ của Ðảng ta với các đối tác quốc tế.

Ðến nay, Ðảng ta đã thiết lập nhiều cơ chế hợp tác với hình thức và nội dung đa dạng. Tiêu biểu là các cơ chế như gặp gỡ cấp cao, hội thảo lý luận, đối thoại chính sách, tham vấn chính trị, cơ chế “đường dây nóng”, đặc phái viên của Tổng Bí thư, đào tạo cán bộ, ký kết thỏa thuận hợp tác. Nhờ vào sự đa dạng này, quan hệ đối ngoại không những duy trì được các cơ chế đã thiết lập, mà yếu tố lòng tin chiến lược cũng ngày càng được củng cố.

Các cơ chế tiêu biểu nêu trên được Ðảng ta tiến hành với nhiều đối tác quan trọng, có mối liên hệ chặt chẽ với lợi ích quốc gia - dân tộc và quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống. Có thể phân tách các đối tác quan hệ Ðảng theo từng nhóm như sau: nhóm các đảng ở nước láng giềng có chung biên giới với Việt Nam; nhóm các đảng có quan hệ hữu nghị truyền thống; nhóm các đảng cộng sản, công nhân, cánh tả, cách mạng tiến bộ; nhóm các đảng ở các nước phát triển. Thông qua các cơ chế hợp tác, nền tảng chính trị trong quan hệ đối ngoại với các đối tác không ngừng được củng cố và phát triển.

Các chuyến thăm nước ngoài của đồng chí Tổng Bí thư và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo cấp cao tiếp tục góp phần rất quan trọng tăng cường quan hệ song phương với các đối tác quốc tế; đồng thời, góp phần kiến tạo thêm không gian cho công tác đối ngoại của đất nước nhằm linh hoạt ứng chuyển với các chuyển động trên chính trường các nước, nhất là ở các nước đối tác có vị trí quan trọng trong quan hệ đối ngoại của ta.

Với tư cách là Ðảng cầm quyền, các chuyến thăm của người đứng đầu Ðảng ta hoặc các đồng chí lãnh đạo Ðảng và Nhà nước luôn hàm chứa các nội dung về hợp tác trên kênh Ðảng. Nhìn lại kết quả các chuyến thăm nước ngoài năm 2018 của đồng chí Tổng Bí thư, có thể thấy các kết quả đạt được đều hàm chứa những ý nghĩa chiến lược, bao trùm toàn diện các lĩnh vực, đáp ứng hiệu quả mục tiêu phát triển của đất nước và góp phần gia tăng lợi ích trong quan hệ với đối tác. Ðó là việc Việt Nam chính thức thiết lập quan hệ Ðối tác toàn diện với Hung-ga-ri; tiếp tục thúc đẩy chiều sâu quan hệ Ðối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga; thúc đẩy quan hệ Ðối tác chiến lược với Pháp phát triển mạnh mẽ; kiến tạo động lực mới cho quan hệ đặc biệt với Cu-ba...

Thực tế cho thấy, thông qua vai trò đặc thù của kênh Ðảng, các chuyến ngoại giao nói trên đã góp phần giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quan hệ song phương; thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau, tạo môi trường chính trị thuận lợi cho phát triển quan hệ Nhà nước.

Quá trình triển khai hoạt động đối ngoại tại các diễn đàn đa phương kênh quan hệ Ðảng góp phần làm phong phú hơn nội hàm của đối ngoại Ðảng, đồng thời có ý nghĩa quan trọng trong quá trình kiến tạo thêm không gian bổ trợ cho quan hệ song phương giữa Ðảng ta với các đối tác quốc tế. Nền tảng chính trị đối với quan hệ đối ngoại của Ðảng được mở rộng, bồi đắp từ chính sự ủng hộ của Ðảng ta với các vấn đề lớn đặt ra với thời cuộc, với từng đối tác, hay từ quan điểm và đóng góp của Ðảng ta tại các cơ chế đa phương kênh Ðảng.

Năm 2018 đánh dấu quá trình 20 năm Ðảng ta liên tục tham gia tích cực Cuộc gặp quốc tế các đảng cộng sản và công nhân (IMCWP) - cơ chế đa phương lớn nhất ở quy mô toàn cầu của lực lượng cộng sản, công nhân quốc tế; thực hiện vai trò là thành viên Nhóm Công tác - cơ chế điều phối hoạt động của IMCWP. Các hoạt động của Ðảng ta trong khuôn khổ IMCWP luôn được các đảng đánh giá, đặc biệt là những đóng góp, chia sẻ của Ðảng ta vào sự nghiệp phát triển hệ thống lý luận và mô hình xây dựng chủ nghĩa xã hội trong điều kiện hiện nay.

Cùng với đó, tại Hội nghị quốc tế các đảng chính trị châu Á (ICAPP) - cơ chế đa phương của các đảng chính trị trong khu vực, không phân biệt hệ tư tưởng, Ðảng ta từ nhiều năm qua luôn được tín nhiệm bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường trực - cơ chế điều phối hoạt động của ICAPP. Với lợi thế là tập hợp lực lượng các đảng cầm quyền, các đảng tham chính có vai trò trên chính trường khu vực, quan hệ đối ngoại của Ðảng ta tại ICAPP đều hướng tới các chủ thể có vị thế trong quá trình ra quyết sách tại các nước trong khu vực. Ðây là nhân tố quan trọng tham gia vào quá trình thúc đẩy nền tảng chính trị trong quan hệ đối ngoại song phương của Ðảng ta với các thành viên của ICAPP, nhất là các đảng chủ chốt trong Ủy ban Thường trực ICAPP hoặc các nước quan trọng tại khu vực.

Tựu trung lại, các nội dung hợp tác dù triển khai trong khuôn khổ song phương hay đa phương, thông qua các hình thức triển khai hoạt động khác nhau nhưng đều phát huy tích cực vai trò củng cố và tăng cường nền tảng chính trị cho quan hệ đối ngoại nói chung, cũng như quan hệ Ðảng nói riêng. Qua đó, lợi ích quốc gia - dân tộc của đất nước luôn được bảo đảm ở mức cao nhất; đồng thời, uy tín và vị thế quốc tế của Ðảng và Nhà nước ta ngày càng được nâng cao trong nhận thức của bạn bè quốc tế.

Lê Tùng - Ban Ðối ngoại Trung ương