Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân

“Bộ đội Cụ Hồ” và mối tình quân dân

Thứ Bảy, 21-12-2019, 15:20
Đơn vị pháo cao xạ bảo vệ Thủ đô là một trong số các đơn vị bắn rơi nhiều máy bay B-52, góp phần vào chiến thắng lịch sử Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không. Ảnh: TTXVN

“Đã bao lần tôi phát ghen với tướng Giáp” - Đó là lời bộc bạch của vị Tổng chỉ huy quân Pháp ở Đông Dương - Tướng bốn sao Hăng-ri Na-va (Henri Navarre) khi biện hộ cho thất bại của đạo quân do ông ta chỉ huy… Trong góc nhìn của Navarre, tướng Giáp có một “Quân đội nằm trong dân, cả về vật chất và tinh thần như cá trong nước”(1). Navarre đã đưa ra nhận xét khá chính xác về đối thủ của quân Pháp - Quân đội nhân dân Việt Nam, một đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân gọi với cái tên dân dã, trìu mến và thân thương “Bộ đội Cụ Hồ”.

Từ lời thề danh dự giữa đại ngàn

Danh xưng “Bộ đội Cụ Hồ” xuất hiện trong những ngày đoàn quân Việt Minh vào tiếp quản vùng mới giải phóng đã nói lên tình thương yêu của nhân dân đối với quân đội Cách mạng; đồng thời cũng phản ánh sự khác biệt về bản chất của đội quân này so với quân đội Pháp và tay sai trong vùng tạm bị chiếm trước ngày miền bắc hoàn toàn được giải phóng. Hàng chục năm đã trôi qua, cái tên “Bộ đội Cụ Hồ” đã trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động nhằm xây dựng và vun đắp cho tình quân dân; cụm từ đó cũng trở nên rất đỗi thân quen với mỗi cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang (LLVT) và mỗi người dân Việt Nam. Với cách gọi dân dã, thân tình “Bộ đội Cụ Hồ”, nhân dân ta đã khái quát tất cả những nét đặc trưng của một quân đội cách mạng: Tận trung với Nước, với Đảng, tận hiếu với Dân, yêu thương gắn bó máu thịt với nhân dân, một lòng, một dạ phục vụ nhân dân. Đó là kết quả của một quá trình Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tu dưỡng, rèn luyện và thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đoàn kết quân dân và trách nhiệm vun đắp cho mối quan hệ máu thịt đó.

“Bộ đội Cụ Hồ” luôn thể hiện tình đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân.

75 năm trước, trong khu rừng đại ngàn Trần Hưng Đạo, 34 chiến sĩ Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đứng trang nghiêm dưới lá cờ đỏ sao vàng dõng dạc hô vang 10 lời thề danh dự: Trung thành vô hạn đối với Tổ quốc, đối với Đảng; hết lòng phục vụ nhân dân, kiên quyết chiến đấu tiêu diệt quân thù; sẵn sàng hy sinh, chiến đấu vì sự nghiệp cách mạng; ra sức đoàn kết và nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm minh của quân đội cách mạng...

Đó chính là mục tiêu cầm súng của người quân nhân Cách mạng. Lời thề danh dự đó đã đặt nền móng cho quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của QĐND Việt Nam Anh hùng.

Nhiệm vụ cao cả và đặc biệt quan trọng

Trong suốt dặm dài của cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về quan hệ quân dân, “Bộ đội Cụ Hồ” đã biết dựa vào nhân dân, tranh thủ được sức mạnh của nhân dân để phát triển lực lượng một cách nhanh chóng; làm nòng cốt cho chiến tranh nhân dân và cùng nhân dân lần lượt đánh bại các nỗ lực chiến tranh của kẻ thù xâm lược, đi đến thắng lợi cuối cùng của sự nghiệp cách mạng.

Không giống như quân đội các nước, đặc trưng cơ bản của “Bộ đội Cụ Hồ” thể hiện trước hết ở lòng tận trung với Nước, với Đảng; tận hiếu với Dân. Đây vừa là phẩm chất chính trị, lập trường giai cấp, lập trường phục vụ...; vừa là phẩm chất đạo đức của người quân nhân cách mạng. Trong bất kỳ thời điểm nào, lúc khó khăn cũng như lúc thuận lợi, dù phải đương đầu với mọi hy sinh, thử thách, “Bộ đội Cụ Hồ” vẫn luôn vững vàng, kiên định, sẵn sàng xả thân vì Tổ quốc, vì nhân dân, xứng đáng với lời khen ngợi của Bác Hồ kính yêu: “Trung với Đảng, hiếu với Dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

“Bộ đội Cụ Hồ” thể hiện tinh thần quyết chiến, quyết thắng; biết cách đánh thắng; mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu; cần cù sáng tạo trong lao động; năng động, tận tụy trong công tác; có tinh thần cảnh giác cao độ. Trong các cuộc chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc, do phải đương đầu với những kẻ thù có tiềm lực kinh tế và quân sự vượt trội, QĐND Việt Nam - “Bộ đội Cụ Hồ” đã biết kế thừa và phát huy truyền thống quân sự của dân tộc “lấy nhỏ thắng lớn”, “lấy ít địch nhiều”, “lấy chất lượng cao thắng số lượng đông”... kết hợp với tiếp thu tinh hoa của nền nghệ thuật quân sự thế giới. Đặc biệt là đã biết phát huy cao độ nhân tố chính trị tinh thần để tạo ra sức mạnh tổng hợp áp đảo kẻ thù, thực hiện đánh đổ địch từng bộ phận, giành thắng lợi từng bước, tiến tới giành thắng lợi hoàn toàn.

“Bộ đội Cụ Hồ” luôn thể hiện tình đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân; bảo vệ dân, một lòng, một dạ phục vụ nhân dân, cùng với nhân dân chiến đấu và chiến thắng, thực hiện quân với dân một ý chí, đúng như mong muốn của Bác Hồ kính yêu, khi sắp đến dân mong, khi ở dân thương, khi đi dân nhớ. Trong tình đồng chí, đồng đội thì trên dưới đồng lòng, bình đẳng về chính trị, tương trợ giúp đỡ nhau, thương yêu nhau như ruột thịt, vui buồn có nhau “hòa nước sông chén rượu ngọt ngào”. Sự gắn bó, thủy chung đó được đơm hoa, kết trái trên cơ sở của tình đồng chí cùng chung mục tiêu và lý tưởng chiến đấu.

“Bộ đội Cụ Hồ” thể hiện tinh thần kỷ luật sắt, quân lệnh như sơn, trong bất kỳ hoàn cảnh nào có lệnh là đi, có địch là đánh, với một tinh thần quyết đánh và quyết thắng. Những người lính Cụ Hồ có nếp sống cần kiệm, khiêm tốn giản dị; luôn biết cách giữ gìn, bảo vệ và phát huy các giá trị truyền thống văn hóa của dân tộc, biết tiếp thu có chọn lọc tinh hoa của nhân loại tiến bộ, góp phần làm phong phú nền văn hóa đậm đà bản sắc của dân tộc Việt Nam.

Chiến tranh đã kết thúc hơn 40 năm nhưng các thế lực thù địch và phản động vẫn luôn tìm mọi thủ đoạn để chia rẽ Đảng với quân đội, Đảng với nhân dân, quân đội với nhân dân. Bởi vậy mà hơn lúc nào hết, giữ vững và phát huy những đặc trưng của “Bộ đội Cụ Hồ” vẫn là nhiệm vụ cao cả và đặc biệt quan trọng trong đời sống chính trị của QĐND Việt Nam Anh hùng. “Bộ đội Cụ Hồ” vẫn là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc. Dẫu tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều đổi thay, theo đó nhiệm vụ, tổ chức và nghệ thuật tác chiến của QĐND Việt Nam cũng có sự phát triển, song bản chất cách mạng thì không hề thay đổi. Quân đội nhân dân - “Bộ đội Cụ Hồ” mãi mãi vẫn sẽ là quân đội của dân, do dân và vì dân. Danh xưng “Bộ đội Cụ Hồ” vẫn trường tồn trong tâm khảm của mỗi cán bộ, chiến sĩ LLVT và nhân dân. Xây dựng QĐND Việt Nam “chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại (có một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại), có quân số hợp lý, trình độ tổng hợp, sức chiến đấu cao” không chỉ là trách nhiệm của LLVT, mà còn là của cả hệ thống chính trị, của toàn dân.

(1) Henri Navarre: Thời điểm của những sự thật, Nxb Plon Paris, 1979, Tr.285.

PGS,TS TRẦN NGỌC LONG