Vũ khúc cánh đồng

Thứ Bảy, 10-08-2019, 02:36

Cánh đồng vũ khúc bao la

Vừa hưng hửng đã mưa sa trắng trời

Gập lưng tát nước chẳng vơi

Thương cánh đồng úng tàn hơi mẹ gầy

Cánh đồng vũ khúc bàn tay

Bàn tay cha chắc đường cày thẳng sâu

Xót xa hạt đất bạc màu

Ðội mưa gội nắng cha đâu bận lòng

Cánh đồng vũ khúc bão giông

Gầm gào rú rít mịt mùng đảo điên

Mảnh mai cây lúa ngả nghiêng

Mẹ cha thắc thỏm nỗi niềm tái tê…

Cánh đồng vũ khúc làng quê

Một ngày trĩu hạt mùa về mẩy bông

Thảo thơm nở chín cánh đồng

Dịu lòng cha mẹ chờ trông nhọc nhằn.

NINH ÐỨC HẬU