Vầng trăng bạn bè

Thứ Bảy, 24-08-2019, 05:58

Nhớ Nguyễn Trọng Tạo

Không thể nào không nhắc tên bạn được

Trăng chen ngồi chật sân thượng đêm nay

Đọc câu thơ bạn say say gió

Bài tình ca ai hát vọng qua đài?...

Không thể nào không nhắc tên bạn được

Giữa bao nhiêu đắng ngọt cuộc đời

Mái phố nhấp nhô trải sáng ngời...

Trăng như chiếc mũ nồi cao lên bất chợt

Chiếc mũ cũ bạn tôi trong thành phố

đông người!

NGUYỄN HOA

Sao không phải là em?

Anh lầm lũi tháng trời nơi

đất khách

Chôn tình yêu trong huyệt

đạo trái tim

Vùi mình trong góc tối

Khóc như một hư không

Hãy để em yêu người ấy

bằng dòng sông

Bằng ánh mắt không thuộc

về dĩ vãng

Hãy để em yêu người ấy

bằng quên lãng

Một thời con gái không mùa xuân

Sao không phải là em

Để bờ môi kia không còn hờ hững

Sao không phải là em

Để cô đơn những chiều hè thẳng đứng

Hãy để em yêu người ấy

Bằng tình yêu hư không...

TRẦN MẠNH HÙNG