Tuyển tập

Thứ Bảy, 26-01-2019, 15:54

(Tặng nhà văn Đức Hậu)

Tuyển tập vừa ra lò

có cân được đời văn anh nặng đầy than và đất?

những câu thơ chắt ra từ mưa rừng, sốt rét

giờ đọc lên còn run tán cây

những câu văn xuôi không cốt tạo nên độ dầy

sóng vặn mình mà không lai láng chảy

Người đàn bà ám ảnh bước ra từ than đất ấy

hóa thân vào những văn bia

có cứu được người đang chới với?

Nhà văn viết chân dung nhà văn

bức chân dung cười, người văn lặng lẽ khóc

khóc cho cuộc đời bầm dập

thế sự đảo điên bởi một chữ tài

càng cố bóp bẹp mình chiếc ống bơ đời càng lăn lóc

lăn lóc cất lời sau lớp rỉ han

như mang Gươm rửa sạch Nước bẩn*

Tuyển tập vừa ra lò

anh bỗng thấy mình tan chảy

nếu đây là cái đinh trên tường

treo lấp lánh huân chương trường văn trận bút

ngoài kia sang mùa

lá trút ào ào giấy trắng.

10-12-2018

-------------------------

* Ý trong bài thơ “Chiếc cầu đá” của Đức Hậu.

HẢI ĐƯỜNG