Tổ quốc ta

Thứ Bảy, 31-08-2019, 10:48

Trong thớ đá

triệu năm giòn tiếng gõ

bật như lao phi

chưa quỳ gối bao giờ

đỉnh nối đỉnh làm nên hàm ngọc

tươi nụ cười xanh câu hát hàm ơn

tay cài mây

chân bám đất sâu

ngẩng cao đầu đẩy mưa sa bão tố

Ôi Tổ quốc

ôm Biển Ðông

ung dung hình chữ S

quắc mắt giữ biên cương

rợp mi xanh xứ sở

sừng sững sơn hà

mềm mại điệu múa Hùng Vương.

LÊ VA