Tiệc ban mai

Thứ Bảy, 26-01-2019, 15:51

Đêm lạnh thế, sao anh cứ ra vườn

Soi đèn pin… khẽ nâng cành trúc nhỏ

Mắt ánh niềm vui nụ hồng thắm đỏ

Bông nhài thơm trinh bạch giữa màn đen

Chờ đón gì? Giữa buốt giá sương đêm

Ai dễ biết… bao mầm cây đợi sáng

Xin cùng thức, để xua đi nhập nhoạng

Hãy đợi chờ… điều kỳ diệu sẽ hiện lên

Ơi các trẻ con - những thiên thần

Những ngọn cỏ, những bông hoa và những bầy chim

Này, những người không ngủ

Nhã nhạc tấu lên rồi…

Kìa, mặt trời

Vua đầu bếp thiên nhiên tươi cười…

Dâng ban mai - tiệc xuân ngời hương sắc.

TÔ THI VÂN