Thông điệp

Thứ Ba, 29-11-2016, 03:33

Cây nghìn tuổi vẫn lá non

Đất nghìn năm vẫn cứ còn tơi ra

Tôi đây, phải đá đâu mà

Chẳng tâm tư lúc người ta chặt mình

Thôi thì lấy giận làm tình

Lấy thương giải nỗi bất bình làm vui

Mang bao thù hận đi vùi

Biết đâu thù hận mọc chồi thương yêu?

Nguyễn Hưng Hải