Rượu rừng

Thứ Bảy, 14-07-2018, 10:47
Em cứ đùa như thật

Ta thật tình như say

Rượu tình em chưng cất

Thật tình, thật tình - say

Rượu ủ men lá núi

Cất trong chóe - lòng rừng

Em gùi trăng xuống suối

Gùi tiếng đàn - T’rưng

Dáng em mềm như lửa

Lửa cười reo - vui mừng

Lá nghiêng lòng như liếc

Biếc ngọn mùa rưng rưng

Nắng tràn thung lũng núi

Dã quỳ khô dưới đồi

Có bầy chim sáo trẻ

Hót phiêu mùa sương trôi.

NGUYỄN TẤN ON