Rượu cúc

Thứ Bảy, 07-07-2018, 15:50

Rót chén Hoàng hoa tửu

Men thu chảy xanh trời Hoa nở vàng lòng chén Hương mùa lấp loáng rơi…


VŨ NGỌC HƯỞNG