Quê nhà phía ấy

Thứ Bảy, 05-01-2019, 10:56

Quê nhà chỉ để nhớ thương

Hai mươi năm lại cố hương ta về
Nước lên mấp mé bờ đê
Cầu Chày một phía. Và mê lộ dài

Cha còn hong nắng ban mai
Mẹ còn đi cấy ở ngoài đồng chiêm
Vầng trăng như thể lưỡi liềm
Cắt về một mẻ êm đềm ấu thơ
Cánh diều bay dọc giấc mơ
Con bò đốm trán vẫn chờ bụi tre
Tiếng chim cu rúc sau hè
Con gà trống thiến lè nhè đống rơm

Nhớ mùi nếp mới dậy hương
Trắng trời cây bưởi cuối vườn nở hoa
Nhớ quê lại muốn về nhà
Cố hương mây trắng là là... Vẫn bay.

LÊ HÒA