Nơi trú ngụ của tình yêu

Thứ Bảy, 07-09-2019, 10:49

Đi qua tháng năm tuổi trẻ

Khuya khoắt những đợi chờ
Đến cả giấc mơ cũng trập trùng ghềnh thác
Hoang mang, buông - giữ nửa vời

Ta ươm ngàn nhớ thương vào thinh lặng
Thị phi cứ thế đòng đòng
Vậy mà biết bao mùa vụ
Đã trôi qua đời ta

Anh thích treo những bức tranh màu rêu lên tường
Và bày biện trong thư phòng ngổn ngang tiểu thuyết
Em tự tay cắm một bình hoa cúc trắng
Ngón gầy buông trên những phím đàn

Hẹn thề giờ đây chín muộn
Khi mùa thu kịp già
Nắng vàng vương trên mái phố
Ngày hiền khô trôi qua môi nhau.

ĐẶNG THIÊN SƠN