Nhà cũ

Thứ Bảy, 14-10-2017, 07:21

Dưới mái nhà của cha con đã mơ nhiều giấc trăng lưỡi liềm hái cả mang đi chỉ để lại cho cha mái rạ

Con thoảng về như khách cũ xưa trở lại một lần

Ai ghé nhà ta xin lửa nhóm gì đỏ cả hoàng hôn hay mây trắng một lần trót dại

Người già ngồi trên bậc cửa nhìn trẻ chơi trước nhà gậy khua vào chạng vạng

Từ khi ấu thơ đi vắng tò vò đắp tổ bỏ không cha cất vài câu chuyện cũ chờ con mấy bận đem hong

Đêm khan dốc chén cạn mình bóng tối đổ tràn ang nước.

NGUYỄN THỊ KIM NHUNG