Mây, Ma Lù Thàng

Thứ Ba, 06-09-2016, 03:23

Người từ núi

Mây lấp, kín đường kín chợ

Lối mòn, gầy sợi chỉ

Đường kim lộ tấm áo rừng

Xa mờ xa, lóe lên đường đột

Môi cười nét đất, nét cây

Nét sông, nét suối

Ma Lù Thàng

thênh thênh áo mới

Mây, lấp đường lấp sông lấp suối

Đôi khi, mây rét buốt

Cắn vào đất vào người

Nhưng đôi mắt,

Mây, làm sao cắn nổi

Đường biên tăm tắp nhìn !

Ma Lù Thàng - Lai Châu 5-2016

Trầm tích Sìn Hồ, Phong Thổ

Trầm tích Sìn Hồ, Phong Thổ

Bén hơi rồi ấm chỗ sương giăng

Lửa bếp lá rừng

Rượu cây rượu quả

Đắp chân khỏe một ngày đường

Thuốc tây ít, thuốc ta nhiều

Đôi khi bạo bệnh

Người thành phố mang về đây

Trầm tích rừng

Rưng rưng xương cốt

Chưa ai bắc thang lên trời

Ở đây, bắc thang xuống đất

Có đá đỡ tay, muôn hình kỳ ảo

Trầm tích nguyên sinh chưa tặng nơi nào

Pa Tần, Dào San. Tung Qua Lìn…

Mây, sương trắng tóc

Nhà đất trình tường san sát

Nấm, rau chi chít quanh nhà

Chợt thôi, chưa cầm bát rượu

Đã như muốn đổ vào nhau

Chợt thấy đìu con xuống chợ

Chen chân thiếu phụ chạm đầu

Khăn áo sắc màu rừng rực

Đã thành trầm tích trong tôi!

Lai Châu 5-2016

TRỊNH CÔNG LỘC