Hoa cúc vàng trên cát

Thứ Ba, 20-12-2016, 02:58

Tiếng chim hót khô mặn

Hoa cúc chặt chìu đơm khuy

Lá khô đanh nhọn sắc

Vá xám xanh cát vàng…

Những nấm mộ không thẳng hàng

Bỏ quên dưới trời nóng bỏng

Những nấm mộ còn xương hay hóa đất

Ri rỉ hờn khóc quê…

Lặng lẽ loài hoa cát nóng

Sinh ra quặn héo bên đồi

Cúc lan thương người trong cát

Cúc lan che mát kiếp qua rồi…

Những bông cúc chặt chìu đơm áo

Những bông cúc vàng không di cư

Rễ dài lan sau sóng cát

Hứng mất giọng sương miền Trung…

Những nấm mồ hoang che mát chặt chìu

Sống lại phận người ngoi ngóp nhìn nhau…

Ngô Thế Trường