Chắt chiu

Thứ Bảy, 11-05-2019, 07:21

Chắt chiu

từng giọt sương sa

Ban mai tinh khiết

vừa sà lòng tay

Chắt chiu

đêm để cho ngày

Cho mê mải nắng

cho mây ngọc ngà

Chắt chiu

hương để dành hoa

Ướp từng nhụy cánh

thơm òa tóc ai

Chắt chiu

từng sợi

vắn dài

Đan thành

chiếc áo

thiên thai

của mùa...!

TRẦN ANH THƯ