Cây gạo năm xưa

Thứ Bảy, 11-04-2020, 21:07

Cây gạo vẫn đầu làng

Cành cứ vươn tỏa bóng

Lả tả cánh hoa rơi

Ðỏ mặt sông trong vắt

Lòng bỗng dưng quặn thắt

Khắc khoải thời hoa niên

Hương môi thơm nồng ấm

Mát mãi đường hành quân...

Những mất mát chiến tranh

Dứt day ngàn bi kịch

Thương đau và khát mong

Em dồn vào trang viết...

Dưới sâu anh có biết

Mùa hoa gạo rực hồng

Tràn lên bao nhung nhớ

Một tình yêu sáng trong…

Ơi cay đắng - yêu thương

Giục bao người tiếp bước

Làm đẹp thêm cuộc đời

Xứng hy sinh - người lính!

Mùa hoa gạo, tháng 4-2020

NGUYỄN HỒNG VINH