Cảm xúc Tháng chín

Thứ Bảy, 08-09-2018, 04:32

Tháng chín

Đi ngang hàng cây phố

Không dám đụng vào sợ lá rơi đau

Lặng thinh ta chầm chậm bên nhau

Từ trong nắng chênh chao - vàng rất lạ

Tháng chín

Mắt ai buồn buông rèm ô cửa

Gió vô tình làm lạc tiếng ghi-ta

Một người cô đơn lặng lẽ bước qua

Bên hiên phố - tiếng giày như ghìm lại

Tháng chín

Quán vắng - chạm vào tranh phố

Không vàng hơn

Pha giọt nâu buồn

Sợi khói mỏng cố giữ ngày ở lại

Phố vàng phai

Tì vào mái phong rêu.

Tháng chín

nín đi em - đừng khóc

gió va cây - cây chạm lá - rụng mùa

ba mươi năm về nơi - hẹn cũ

tay run run - quệt nước mắt - còn duyên

NGUYỄN TẤN ON