Bông lúa chét

Thứ Bảy, 20-04-2019, 08:54

Thân cây hóa rạ rơm rồi

Hạt vàng hạt trắng phương trời xa xăm
Chỉ còn gốc dưới bùn ngâm
Bật lên những lá, những mầm vẫn xanh

Đòng non vẫn có sữa lành
Từ trong cằn cỗi ru thành phù sa
Lại bừng lên, hé phấn hoa
Những bông lúa nhỏ nhẩn nha trên đồng

Lẫn vào trong cỏ mênh mông
Lúa mà như cỏ, như không có gì
Rộn ràng chim sáo chim ri
Vui mùa lúa chét, tìm đi: hạt vàng.

Chiêm mùa ơn những đa mang
Mạ non lại lớn nuôi ngàn năm sau
Gặt rồi, quên nỗi đớn đau
Vắt mình
Rút ruột
Hẹn nhau dâng đời…

NGUYỄN XUÂN HÒA