Phát triển thị trường vốn bền vững khu vực Mê Công

Thứ Tư, 02-10-2019, 08:06
Các đại biểu tham dự hội nghị.

NDĐT - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, ngày 1-10, tại Phuket, Thái-lan đã diễn ra Hội nghị các Cơ quan Quản lý Thị trường Vốn Khu vực Mê Công (MCMC) lần thứ 10, chia sẻ thông tin cập nhật về tình hình thị trường chứng khoán mỗi nước cũng như các ưu tiên hành động nhằm phát triển thị trường trong thời gian tới. Chủ tịch UBCKNN Việt Nam, Trần Văn Dũng cùng đại diện các nước Campuchia, Myanmar, Thái-lan tham dự hội nghị.

Phản hồi thông tin cập nhật về tình hình phát triển thị trường chứng khoán các nước, Chủ tịch UBCKNN Trần Văn Dũng đã chia sẻ kinh nghiệm về việc phát triển sàn giao dịch UPCoM tại Việt Nam, với những nét tương đồng với sàn giao dịch dành cho các công ty đại chúng chưa niêm yết tại Myanmar.

Chủ tịch UBCKNN Trần Văn Dũng cũng chia sẻ một số điểm mới trong dự thảo Luật Chứng khoán sửa đổi và các nỗ lực gần đây của UBCKNN trong việc cải thiện thực hành quản trị công ty tại Việt Nam, phát triển các sản phẩm mới cho thị trường (hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ, chứng quyền có bảo đảm), và hoàn thiện khung khổ pháp lý cho sự phát triển thị trường chứng khoán trong nước.

Bên cạnh đó, hội nghị có phiên thảo luận về tài chính xanh với phần trình bày của đại diện Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) về các bộ tiêu chuẩn và nguyên tắc trái phiếu xanh cũng như cách thức ADB có thể hỗ trợ các nước trong khu vực trong việc phát triển thị trường trái phiếu xanh.

Ngoài ra, ADB cũng chia sẻ thông tin về thị trường trái phiếu xanh tại Indonesia để các thành viên MCMC có góc nhìn cụ thể và đầy đủ hơn về quá trình phát triển và khung khổ quản lý thị trường trái phiếu xanh, cũng như các thách thức trong việc phát triển thị trường trái phiếu xanh.

Các đại biểu bày tỏ nhất trí quan điểm trái phiếu xanh là một công cụ quan trọng thúc đẩy phát triển thị trường vốn bền vững, đồng thời đánh giá cao những hỗ trợ của ADB trong việc phát triển thị trường tài chính xanh của khu vực.

M.K