Vùng cao mùa nước đổ

Thứ Hai, 13-05-2019, 18:14
Hoàng hôn trên đỉnh Sáng Nhù. (ẢNH: NGUYỄN VŨ HẬU - PHÚ THỌ)

NDĐT - “Tuyệt đẹp!”, một từ ngắn nhưng khó có thể thay thế cho cảm xúc của du khách khi đến với vùng cao Tây Bắc để chiêm ngưỡng những thửa ruộng bậc thang mùa nước đổ vào mỗi đợt tháng năm.

Gương trời. (ẢNH: NGUYỄN VŨ HẬU - PHÚ THỌ)

Chiều vùng cao. (ẢNH: NGUYỄN VŨ HẬU - PHÚ THỌ)

Vân núi. (ẢNH: NGUYỄN VŨ HẬU - PHÚ THỌ)

Sóng núi. (ẢNH: NGUYỄN VŨ HẬU - PHÚ THỌ)

Vào vụ mới. (ẢNH: NGUYỄN VŨ HẬU - PHÚ THỌ)

Bức họa vùng cao. (ẢNH: NGUYỄN VŨ HẬU - PHÚ THỌ)

ẢNH THAM GIA CUỘC THI ẢNH "VẺ ĐẸP VIỆT NAM"