Khơi dậy khát vọng, ý chí phát triển đất nước là điểm nhấn của Đại hội XIII

Thứ Ba, 26-01-2021, 15:54
Đồng chí Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh. (Ảnh: Việt Anh)

Trả lời báo chí bên lề phiên khai mạc Đại hội lần thứ XIII của Đảng ngày 26-1, đồng chí Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, Hà Tĩnh đặc biệt quan tâm đến phát triển nông nghiệp, nông thôn và nhất là thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Và nội dung phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh trong các dự thảo văn kiện trình Đại hội là phù hợp với thực tiễn của Hà Tĩnh nói riêng và cả nước nói chung.

Thưa đồng chí Đặng Ngọc Sơn, đồng chí tâm đắc nhất với những nội dung nào tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng?

Đồng chí Đặng Ngọc Sơn: Đại hội lần thứ XIII thảo luận về nhiều vấn đề, nhưng tôi đặc biệt quan tâm một số vấn đề lớn. Như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá, đất nước chúng ta chưa bao giờ có được cơ đồ, vị thế như ngày nay. Đại biểu tham dự Đại hội thảo luận nhiều về vấn đề này, chúng tôi tin tưởng và sẽ bày tỏ sự đồng thuận cao. Vấn đề nữa tôi quan tâm là việc xây dựng Đảng trong thời gian tới. Từ những bài học trong thời gian vừa qua, chúng ta tiếp tục thực hiện việc xây dựng Đảng để Đảng không ngừng mạnh hơn, giữ vững bản lĩnh, tiếp nối con đường của các thế hệ để xây dựng đất nước ta ngày càng phát triển vững mạnh.

Chúng tôi rất tâm đắc với nội dung văn kiện đã đánh giá nông nghiệp là trụ đỡ của kinh tế - xã hội trong những lúc khó khăn. Hôm nay, trong bối cảnh của Covid-19 thì chúng ta càng thấy rõ điều này. Vì vậy, chúng tôi đồng tình rất cao với văn kiện Đại hội Đảng đã khẳng định vai trò của nông nghiệp, nông thôn, nông dân.

Xin đồng chí đánh giá về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh trong 5 năm qua?

Đồng chí Đặng Ngọc Sơn: 5 năm qua, tình hình kinh tế - xã hội ở Hà Tĩnh đã có sự phát triển khá tốt, trong đó Hà Tĩnh đã kêu gọi nhiều dự án đầu tư làm thay đổi cơ cấu kinh tế, tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm cơ cấu nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Nhưng đồng thời Hà Tĩnh đặc biệt quan tâm đến phát triển nông nghiệp, nông thôn và nhất là thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Hà Tĩnh rất vinh dự được Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương chọn là tỉnh xây dựng Đề án thí điểm tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là cơ hội rất lớn cho tỉnh Hà Tĩnh, nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm lớn đối với phong trào xây dựng nông thôn mới của cả nước. Và như hôm nay, dự thảo các văn kiện trình Đại hội đã khẳng định, nông thôn mới làm cho nông thôn chúng ta thay đổi, làm khởi sắc nông thôn, giúp nông thôn có nhiều cơ hội phát triển hơn và chính đó là sự phát triển bền vững của đất nước.

Đại hội lần thứ XIII của Đảng đặt vấn đề khơi dậy khát vọng, ý chí phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; dân tộc cường thịnh. Tôi cho rằng đây là điểm nhấn của Đại hội lần này, bởi vì chỉ có khát vọng, chỉ mong muốn vươn lên và tinh thần đấy lan tỏa đến doanh nghiệp, đến người dân, đến toàn xã hội thì sẽ tạo nên một sức mạnh ghê gớm. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy mọi tiềm năng, khơi dậy mọi nguồn lực để phát triển đất nước thì tôi tin Việt Nam sẽ có sự tăng trưởng mạnh mẽ.

Hà Tĩnh có giải pháp gì trong những năm tới để có thể khơi dậy được khát vọng, tiềm năng của địa phương?

Đồng chí Đặng Ngọc Sơn: Trong văn kiện Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh, tinh thần khát vọng vẫn được thể hiện rất rõ và khát vọng ở đây thể hiện ở hai điểm. Một là, khát vọng về phát triển kinh tế, nhất là công nghiệp. Thứ hai là phát triển nông thôn mới. Nông nghiệp, nông thôn vẫn là một vấn đề lớn của tỉnh Hà Tĩnh. Xuất phát là một tỉnh nghèo, chúng tôi thấy được giá trị của nông thôn, của người nông dân. Vì vậy phải giúp đỡ họ, phải khơi dậy tiềm năng để phát triển. Phát triển nông nghiệp gắn với công nghiệp, phát triển nông thôn gắn với đô thị, tạo động lực cho vùng sâu, vùng xa cùng với vùng công nghiệp phát triển, đó chính là sự phát triển bền vững. Bền vững không chỉ về ngân sách, mà bền vững cả về môi trường sinh thái, về đời sống đa số người dân.

Hôm nay, chúng tôi thấy trong chủ đề của văn kiện nêu rất rõ, nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là chủ đề rất thực tiễn với Việt Nam chúng ta. Một đất nước rất lợi thế về nông nghiệp, nông thôn, có vai trò rất lớn trong phát triển kinh tế - xã hội. Chúng tôi cho rằng việc văn kiện quan tâm đến vấn đề này là rất hợp lòng dân, khơi dậy được đông đảo nông dân Việt Nam để cùng với Đảng, Nhà nước xây dựng đất nước Việt Nam chúng ta phát triển bền vững.

Trong bài phát biểu khai mạc hôm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có đề cập vấn đề môi trường khi thu hút đầu tư. Là đại biểu đến từ Hà Tĩnh, nơi từng xảy ra sự cố ô nhiễm môi trường của Formosa, đồng chí nghĩ như thế nào về vấn đề môi trường trong phát triển kinh tế thời gian tới?

Đồng chí Đặng Ngọc Sơn: Địa bàn Hà Tĩnh đã chứng kiến sự cố môi trường. Chúng tôi rất hiểu được quan điểm của Đại hội là phải kết hợp giữa phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường. Quá trình phát triển phải đi đôi bảo vệ môi trường và chính quan điểm bảo vệ môi trường sẽ giúp cho đất nước chúng ta phát triển bền vững. Từ bài học của tỉnh Hà Tĩnh, chúng tôi thấy rằng dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần này là hoàn toàn sát với thực tiễn, và chúng tôi tin đất nước sẽ phát triển mạnh mẽ, bền vững trong thời gian tới.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!

NHÓM PHÓNG VIÊN thực hiện