Bảo đảm liêm chính tư pháp để thúc đẩy hoạt động kinh doanh

Thứ Năm, 28-01-2021, 03:24

Sáng 27-1, tại Hà Nội, Ban Nội chính T.Ư chủ trì, phối hợp Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam, Ðại sứ quán Anh tại Việt Nam tổ chức Hội thảo "Phân tích so sánh cơ chế bảo đảm liêm chính tư pháp để thúc đẩy kinh doanh tại một số nước và bài học cho Việt Nam".

Các ý kiến tham luận tại hội thảo cho rằng, trong điều kiện Việt Nam ngày càng phát triển, mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế, thu hút đầu tư nước ngoài, các loại khiếu kiện, tranh chấp kinh doanh có yếu tố nước ngoài cũng phát sinh nhiều hơn. Do vậy, yêu cầu về một nền tư pháp mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, liêm chính, bảo vệ tốt hơn các quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư, kinh doanh có ý nghĩa rất quan trọng. Hội thảo tập trung làm rõ, phân tích so sánh cơ chế bảo đảm liêm chính tư pháp để thúc đẩy kinh doanh tại một số nước và bài học cho Việt Nam; tham gia nhiều ý kiến hữu ích, kịp thời cho quá trình nghiên cứu, đề xuất, tham mưu của Ban Nội chính T.Ư đối với các cơ quan lãnh đạo của Ðảng trong định hướng hoàn thiện cơ chế bảo đảm tuân thủ liêm chính tư pháp để hoàn thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam

PV