Tháng 9, 100% cổ phần chào bán thành công qua HNX

Thứ Bảy, 03-10-2020, 08:40
(Ảnh minh họa)

Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, tháng 9, hơn 6,58 triệu cổ phần được chào bán tại HNX, số cổ phần trúng giá đạt hơn 6,58 triệu cổ phần, tương ứng với tỷ lệ thành công đạt 100%. Số tiền thu được đạt hơn 133,9 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần đạt hơn 68 tỷ đồng.

Tháng 9, tại Sở GDCK Hà Nội (HNX) diễn ra hai phiên bán đấu giá thoái vốn của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP tại CTCP Đầu tư và Xây dựng số 4 và của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại CTCP Phát triển Công trình Viễn thông.

Tổng khối lượng cổ phiếu chào bán trong tháng 9 đạt hơn 6,58 triệu cổ phần, số cổ phần trúng giá đạt hơn 6,58 triệu cổ phần, tương ứng với tỷ lệ thành công đạt 100%. Số tiền thu được qua hai phiên đấu giá đạt hơn 133,9 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần đạt hơn 68 tỷ đồng, chênh lệch so với giá trị tính theo giá khởi điểm đạt 13,9 tỷ đồng.

Trong chín tháng đầu năm, Sở GDCK Hà Nội đã tổ chức 10 phiên đấu giá, trong đó tất cả đều là phiên đấu giá thoái vốn với tổng số cổ phần chào bán đạt 40,8 triệu cổ phần, số cổ phần trúng giá đạt 39,7 triệu cổ phần, tương ứng với tỷ lệ thành công đạt 97%, tổng số tiền trúng giá đạt 989,8 tỷ đồng.

Thống kê các phiên đấu giá tại HNX tháng 9

STT

Tên công ty

Số cổ phần
chào bán
(cổ phần)

Số cổ phần bán được
(cổ phần)

Tổng giá trị cổ phần bán được (đồng)

1

CTCP Đầu tư và Xây dựng số 4

4,137,500

4,137,500

66,613,750,000

2

CTCP Phát triển Công trình Viễn thông

2,450,000

2,450,000

67,374,365,000

 Danh sách các phiên đấu giá tháng 10

STT

Doanh nghiệp bán đấu giá

Số lượng
chào bán
(cổ phần)

Ngày hết hạn đăng ký

Ngày đấu giá

1

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

2.650.000

19/10/2020

26/10/2020

2

Công ty Cổ phần Vĩnh Sơn

4.588.500

14/10/2020

21/10/2020

M.K