Tháng 5, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh tăng 6,94%

Thứ Tư, 03-06-2020, 20:33
(Ảnh minh họa)

NDĐT - Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa cho biết, tháng 5, trên thị trường chứng khoán phái sinh, phiên có khối lượng giao dịch (KLGD) cao nhất, đạt hơn 279.647 hợp đồng vào ngày 8-5, cao nhất kể từ khi khai trương thị trường. Tại thời điểm cuối tháng 5, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 118.126 tài khoản, tăng 6,94% so tháng trước.

Về giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30, trong tháng 5, thanh khoản trên thị trường giảm nhẹ so tháng trước, khối lượng giao dịch bình quân đạt 205.391 hợp đồng/phiên, giảm 0,59% so tháng trước. Trong đó, phiên có KLGD cao nhất đạt hơn 279.647 hợp đồng vào ngày 8-5, cao nhất kể từ khi khai trương thị trường.

Khối lượng hợp đồng mở (OI) giảm mạnh 38,06% so tháng 4 và tại ngày giao dịch cuối cùng của tháng 5, OI đạt 20.186 hợp đồng. Mức OI cao nhất trong tháng 5 đạt 38.324 hợp đồng tại phiên giao dịch ngày 21-5.

Về giao dịch hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ, tháng 5, không có giao dịch hợp đồng tương lai TPCP cũng như không có khối lượng OI tại thời điểm cuối tháng.

Về tình hình giao dịch của nhà đầu tư (NĐT) tham gia thị trường, tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư cá nhân trong nước giảm từ 88,23% trong tháng 4 xuống còn 87,74% trong tháng 5 khối lượng giao dịch toàn thị trường; tỷ trọng giao dịch của NĐT tổ chức trong nước tăng nhẹ, chiếm 11,59% toàn thị trường; tỷ trọng giao dịch tự doanh của CTCK tăng so tháng trước, chiếm 1,13%, phần còn lại là của các tổ chức khác.

KLGD của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 5 giảm so với tháng trước, đạt 54.491 hợp đồng, chiếm 0,66% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường, trong đó nhà đầu tư nước ngoài chỉ giao dịch các sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30.

Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh vẫn tiếp tục tăng, mức tăng ít hơn tháng trước. Tại thời điểm cuối tháng 5, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 118.126 tài khoản, tăng 6,94% so tháng trước.

M.K