Cơ sở tăng, giao dịch phái sinh giảm

Thứ Sáu, 08-03-2019, 17:00
Khối lượng mở (OI) toàn thị trường giảm 17,42% so với tháng trước, tính đến cuối ngày 28-2-2019 đạt 18.403 hợp đồng. (Nguồn: HNX)

NDĐT - Trong tháng 2, VN30 Index bắt đầu tăng nhanh trở lại, đạt 939,47 điểm vào ngày 25-2, đây cũng là mức điểm cao nhất của chỉ số này kể từ tháng 11-2018. Do đó khối lượng giao dịch trên thị trường phái sinh trong tháng 2 cũng giảm so với tháng 1, đạt 1,6 triệu hợp đồng, giảm 42,84% so với tháng trước. Tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt gần 110.000 hợp đồng/phiên, giảm 10,88% so với tháng trước.

Đồng thời, Thông tư số 127/2018/TT-BTC quy định về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở Giao dịch chứng khoán (GDCK) và Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD) có hiệu lực từ ngày 15-2-2019; trong đó, mức giá dịch vụ giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu là 3.000đ/hợp đồng. Cùng với đó là kỳ nghỉ Tết âm lịch năm nay vào tháng 2 nên trong tháng 2/2019 chỉ diễn ra 16 phiên giao dịch.

Trong tháng 2, có một mã sản phẩm là VN30F1902 đáo hạn ngày 21-2-2019 và Sở GDCK Hà Nội (HNX) đã niêm yết bổ sung sản phẩm thay thế là VN30F1904 vào ngày 22-2-2019. Tại thời điểm cuối tháng 2 có 4 mã hợp đồng được giao dịch là VN30F1903, VN30F1904,VN30F1906 và VN30F1909.

Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh vẫn tiếp tục tăng lên. Tại thời điểm cuối tháng 2, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 63.867 tài khoản, tăng 4,53% so với tháng trước. (Nguồn: HNX).

Tỉ trọng giao dịch của nhà đầu tư cá nhân trong nước trong tháng vẫn tiếp tục chiếm tỉ trọng lớn nhưng đã giảm hơn so với các tháng trước. Trong tháng 1, các nhà đầu tư tổ chức trong nước và nước ngoài chỉ chiếm dưới 1% thì trong tháng 2 đã tăng lên 2,06% khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 2 đạt 5.638 hợp đồng, bằng 67% so với tháng trước, chiếm 0,17% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.

KHÁNH GIANG