[Infographic] Những hàng hóa hưởng lợi lớn từ CPTPP khi xuất khẩu sang châu Mỹ

Thứ Bảy, 06-04-2019 18:49

NDĐT - Trong 11 thành viên tham gia CPTPP, có ba nước mà Việt Nam lần đầu tiên có quan hệ FTA là Canada, Mexico và Peru. Đặc biệt, những nước này cùng Chile có cam kết cắt giảm tỷ lệ thuế quan cho hàng hoá Việt Nam rất cao ngay khi Hiệp định CPTPP có hiệu lực: Canada (95%), Chile (95%), Peru (81%) và Mexico (77%).

XUÂN BÁCH, ĐỒ HỌA: ĐỨC TRUNG