Hơn 96.000 hộ nghèo và đối tượng chính sách Bắc Cạn được vay vốn

Thứ Ba, 17-12-2019, 16:19
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Cạn trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

NDĐT - Sáng 16-8, tại hội trường UBND tỉnh, Tỉnh ủy Bắc Cạn tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết năm năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã hội”.

Dự hội nghị, có các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Phó trưởng Ban Kinh tế T.Ư; lãnh đạo tỉnh Bắc Cạn, Ngân hàng CSXH Việt Nam, hệ thống ngân hàng trên địa bàn và lãnh đạo các huyện tại bảy điểm cầu.

Thời gian qua, Bắc Cạn tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung, ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 40 sâu rộng. Sau năm năm triển khai, cấp ủy, chính quyền các cấp nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội. Hoạt động tín dụng chính sách ngày càng phát huy được hiệu quả, chất lượng tín dụng ngày càng được củng cố và nâng cao.

Tính đến 30-6-2019, tổng nguồn vốn đạt 2.014 tỷ đồng, tăng 714 tỷ đồng so cuối năm 2014; tốc độ tăng trưởng bình quân 11 %/năm. Các tổ chức chính trị - xã hội đã nhận ủy thác cho 44.537 hộ gia đình vay vốn tín dụng chính sách, giai đoạn 2014 - 2019 đã có hơn 7.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát được nghèo bền vững. Tổng cộng có 87.553 hộ nghèo; 7.170 hộ vượt qua ngưỡng nghèo; 722 học sinh, sinh viên; 1.045 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài được vay vốn chính sách. Vốn vay giúp xây dựng 794 nhà cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; 35.995 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường. Các tổ chức chính trị - xã hội tham gia quản lý 44.537 hộ vay vốn, với số tiền 1.997 tỷ đồng, tăng 715 tỷ đồng so năm 2014; nợ quá hạn và nợ khoanh 5,2 tỷ đồng, giảm 1,9 tỷ đồng so năm 2014.

Ghi nhận, biểu dương kết quả đã đạt được, đồng chí Triệu Tài Vinh, Phó trưởng Ban Kinh tế T.Ư đề nghị Bắc Cạn thời gian tới cần tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát của các Ban Xây dựng Đảng đối với việc thực hiện Chỉ thị số 40; thúc đẩy phát triển, kết nối hợp tác xã với người dân, ngân hàng, nhà quản lý để sử dụng vốn hiệu quả; tăng cường công tác phối hợp giữa các bên liên quan.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Cạn tặng bằng khen cho sáu tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 40, giai đoạn 2014 - 2019.

TUẤN SƠN