Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại Cambodia

Thứ Hai, 03-02-2020, 14:39
Đảng bộ tại Cambodia kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng.

NDĐT - Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng 3-2, Đảng bộ tại Cambodia đã tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Phnom Penh.

Tại đây, Bí thư Đảng ủy, Đại sứ Việt Nam tại Cambodia Vũ Quang Minh, các đảng ủy viên, cùng nhiều đảng viên các Chi bộ trực thuộc đã thành kính dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Đại sứ Vũ Quang Minh nhấn mạnh, các đảng viên trực thuộc Đảng bộ tại Cambodia tự hào về bề dày lịch sử 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thực tế phong phú của cách mạng Việt Nam 90 năm qua đã chứng minh, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng. Trải qua 90 mùa xuân, Đảng ta không ngừng phát triển tư duy lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, từng bước bổ sung, hoàn thiện đường lối đổi mới toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Phnom Penh.

Đại sứ Vũ Quang Minh khẳng định, cùng với sự đổi mới trong tư duy lý luận và đường lối kinh tế, trong chỉ đạo thực tiễn, Đảng đã kịp thời, sáng tạo và linh hoạt điều chỉnh chính sách kinh tế phù hợp với thực tiễn đất nước và xu thế phát triển của thời đại; đồng thời, khơi dậy, phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh của đất nước và các thành phần kinh tế cũng như sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đảng bộ tại Cambodia hiện có tất cả 13 chi bộ trực thuộc, với tổng số khoảng 200 đảng viên đang sinh hoạt. Đảng bộ luôn chú trọng công tác phát triển đảng trong lưu học sinh, người lao động để góp phần bổ sung cả về số lượng, chất lượng đảng viên khi trở về nước theo tinh thần Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Năm qua, Đảng bộ đã kết nạp được 18 đảng viên mới là cán bộ ngân hàng và lưu học sinh.

NGUYỄN HIỆP - SƠN XINH