Gương mặt mùa xuân

Thứ Sáu, 14-02-2020, 04:07

Em hiện ra trong tiếng hót chim oanh

Bước đi cùng ngọn gió xanh trong vòm lá

Hàng cây trẻ quá!

Mùa xuân mang gương mặt của em

Nhìn tóc em thấy rừng lên lộc non

Nhìn mắt em thấy trời xanh chim hót

Nhìn môi em thấy mùa xuân hoa thơm trái ngọt

Có phải em từ cổ tích bước ra?

Những cánh đồng tít tắp một màu xanh

Sông miên man đỏ phù sa vô tận

Câu dân ca đưa cánh cò chao lượn

Miệng em cười sau vành nón che nghiêng

Tiếng hát em hay giọng hót chim oanh

Nâng bầu trời xanh lên cao, cao mãi

Em nghìn năm mà mười tám tuổi

Vì em mang gương mặt mùa xuân!

NAM THANH