Quảng Bình: Nhiều cánh đồng lúa cháy vì khô hạn

Thứ Ba, 21-07-2020, 08:38