11:11 24/11/2013

Buổi chợ chiều, gánh rau của chị Mùi vẫn còn già một nửa. Từ lúc dọn hàng cho đến gần xẩm tối, chị chỉ bán được vài cân bắp cải, đôi ba mớ rau muống.

12:11 18/11/2013

- Ông ơi, nhà anh Tuân vừa đến mời ông sang ăn mừng con đỗ đại học. Thấy ông Tùng đi từ cổng vào, bà nhà chạy ra thông báo ngay.

15:11 11/11/2013

Chiều mười bốn Âm lịch hằng tháng, đã thành lệ, bà con thôn Hạ ra  đình làng thắp hương, tụ họp. Cụ Cả Tam vừa lấy phất trần phẩy bụi bộ đỉnh đồng vừa dặn với đứa cháu: Kỳ này đình vắng người, cháu hãm cho ông hai ấm chè xanh là đủ.