Con số ấn tượng

Thứ Hai, 01-06-2020, 04:10

10.728 là số doanh nghiệp (DN) thành lập mới trong tháng 5-2020 với số vốn đăng ký 112.720 tỷ đồng. Lũy kế năm tháng đầu năm, cả nước có 48.324 DN thành lập mới, tổng vốn đăng ký 557.943 tỷ đồng. Bên cạnh đó, có 6.065 DN hoàn tất thủ tục giải thể, 26.008 DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, 21.707 DN quay trở lại thị trường.