10 sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2020

Thứ Ba, 19-01-2021, 03:13

Ngày 18-1, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường (TN và MT) ban hành Quyết định về việc công bố 10 sự kiện nổi bật ngành TN và MT năm 2020, gồm:

Quốc hội khóa XIV thông qua Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi; năm thiên tai bất thường, cực đoan nhất trong lịch sử ở cả ba miền đất nước; tích hợp, vận hành Chính phủ điện tử, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; hoàn thành cập nhật Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC); thành lập Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; công viên Địa chất Đắk Nông được công nhận gia nhập mạng lưới Công viên Địa chất toàn cầu; Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) và Bộ TN và MT ký kết khởi động Chương trình Đối tác hành động quốc gia về nhựa và Dự án Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương; hoàn thành bộ bản đồ địa hình biên giới trên đất liền Việt Nam - Cam-pu-chia tỷ lệ 1:25.000; hoàn thành giai đoạn một dự án “Điều tra tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước”; chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016 - 2020 được đánh giá có nhiều đóng góp quan trọng và nhiều cá nhân trong ngành được quốc tế vinh danh.

PV